ETUC VB – 2014. június 11-12.

Beszámoló az ETUC Végrehajtó Bizottságának 2014. június 11-12.-i üléséről

Napirend

 1. Napirend jóváhagyása
 2. Változások a vezető testületek összetételében
 3. Előző VB és irányító bizottsági ülések emlékeztetőinek elfogadása
  1. Irányító bizottság 2014. március 11.
  2. VB ülés 2014. március 11.
  3. Főtitkár beszámolója
   1. EP választások
   2. ESZSZ kampány és Európai Szemeszter
   3. Kongresszus előkészítése és időrendje
   4. Transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség (TTIP)
   5. Szociális párbeszéd:
    1. Az európai munkaerő piac főbb kihívásai (2007): az európai szociális partnerek közös elemzésének aktualizálása – második köztes jelentés
    2. Tárgyalások a következő munkatervről (2015- 2017); mandátum
    3. Útiterv az alapszabály szerinti ESZSZ testületek nemek szerinti összetételének elérésére
    4. Az Európai Bizottság ötéves, migrációra vonatkozó programja
    5. Egy tagból álló magán kft-ék (álláspont tervezet)
    6. Az ESZSZ eszköztára az igazságos versenyhez (iránymutató dokumentum)
    7. A nyugdíjak jövője Európában – két évvel a Nyugdíj Fehérkönyv után (állásponttervezet)
    8. Európai standardizálás (határozattervezet)
    9. Egyebek

A napirend, a vezető testületek összetételében történt változások és az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása után a főtitkár beszámolóját hallgattuk meg az EU parlamenti választások elemzéséről. Hosszú vita után az ETUC VB megegyezetett abban, hogy elemzések helyett inkább egyértelmű jelzést kell adni arra vonatkozóan, hogy mit akar az ETUC. Az állásfoglalás már megszületett, magyarul elolvasható a SZEF honlapján. Mivel az ETUC európai parlamenti választásokra indított kampánya csak az előző VB után indult, az ezzel kapcsolatos elemzések is most hangzottak el. Összességében elmondható, hogy a kampányt jónak ítélték a szervezetek, jó volt az EU parlamenti választásokra mozgósító kampányfilm, sokan voltak a demonstráción, de a tevékenységet folytatni kell. Fontos az is, hogy az ETUC jelen legyen az EU 2020-ról folytatott konzultációkon, ilyen lehetőségeket ki kell használni az. Ugyanakkor az a legfontosabb, hogy az ETUC minél több helyen tudja bemutatni a befektetési tervét. Szükség lenne rá, hogy ezt a tervet nemzeti szinten is ismertté tegyük.

A következő ETUC kongresszus előkészítésével folytatódott az ülés, a titkárság készített egy időbeosztást az elvégzendő feladatokra vonatkozóan. A kongresszus 2015. szeptember 29-október 2. között kerül megrendezésre Párizsban. Az előkészítés miatt lesz egy Irányító bizottsági ülés, ami csak a kongresszussal foglalkozik majd, és alakul majd egy kongresszus előkészítő bizottság, melybe minden szervezetnek kell majd 1-1 tagot delegálni. Az új főtitkár személyére szóló jelölések határideje az előterjesztés szerint a március közepe, az elnökre, a főtitkárhelyettesekre és a konföderációs titkárokra pedig április végéig lehet javaslatot tenni. A márciusi VB-nek már döntenie kell a kongresszusi programról. A VB az előterjesztést jóváhagyta.

Nagy vitát váltott ki a Transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) szóló tájékoztató anyag, amit a titkárság állított össze.

Előzmények: az ETUC figyelemmel kísérte a Transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségi tárgyalásokat, a főtitkár kétszer is találkozott De Gucht kereskedelmi biztossal és számtalan más bizottsági és európai parlamenti találkozón is vett részt. Az amerikai AFL-CIO elnökével is megvitatták a tervezetet, és azóta is szorosan együttműködik a két szervezet abban, hogy a majdani megállapodás a munkavállalók számára a lehető legkedvezőbb legyen. Az előterjesztés az ETUC és az amerikai AFL-CIO közös álláspontját mutatja be. Annak ellenére, hogy több szervezet azt szeretné, ha felfüggesztenék, vagy megszakítanák a tárgyalásokat, a többség úgy gondolja, hogy úgysem rajtunk múlik, hogy folytatódnak-e a tárgyalások, és ezért a lehető legjobbat kell kihozni belőlük. A felszólalók egyetértenek abban, hogy az európai szociális modell értékeit meg kell őrizni, nem szabad hagyni, hogy az USA eltérő standardjai miatt az EU-ban már meglévő vívmányok megkérdőjeleződjenek. Mindenképpen érvényesülniük kell az ILO 8, a munkavállalók számára legfontosabb konvenciók betartásának, a probléma ugyanakkor az, hogy az USA ezekből csak 2-őt (gyerekmunka, kényszermunka) ratifikált. Ennek ellenére el kell érni, hogy mindenhol legyen szabad szakszervezetet szervezni, a munkavállalóknak legyen joguk a kollektív tárgyalásokhoz és a sztrájkhoz.

A TTIP-nek új beruházásokat, munkahelyeket, jobb munka- és életkörülményeket kell hoznia, a közszolgáltatások megtartása mellett, melyek nem képezhetik a tárgyalások részét. A TTIP-nek figyelembe kell vennie a környezetvédelmi szempontokat is, és be kell tartani az ezekre vonatkozó nemzetközi szerződéseket, és kötelezettséget kell vállalni az éghajlatváltás lassításának folyamatára.  A közbeszerzéseket illetően fenn kell tartani a kormányoknak a jogát a döntéseket tekintve, de nekik úgy kell dönteniük, hogy csökkenjen a munkanélküliség, mérséklődjenek a társadalmi különbségek és a környezetvédelemre is tekintettel legyenek.

Az ETUC és az AFL-CIO átláthatóságot és demokratikus döntéseket követelnek. A befektetői – állami vitarendezés (ISDS) a másik vitatott téma. A szakszervezetek szerint az ISDS-nek nem szabad a partnerségi szerződés részét képeznie.

A TTIP-pel és az ISDS-sel kapcsolatban nyilvános on-line konzultáció is folyik. A válaszokat 2014. július 6-ig elehet elküldeni.

További információ a nyilvános online konzultációról a beruházók transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségen belüli védelméről itt:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_hu.htm

A konzultáció magyar linkje:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch

A vitában én is részt vettem. Elmondtam, hogy az álláspont jelenlegi követelései támogathatók. A VB az anyagot elfogadta.

Szociális párbeszéd:

 1. Az európai munkaerő piac főbb kihívásai (2007): az európai szociális partnerek közös elemzésének aktualizálása – második köztes jelentés

A 2012-2014-es munkaprogramban a szociális partnerek vállalták, hogy aktualizálják a közös elemzést, egy szemináriumot és több ülést tartottak. Az előző VB óta is több ülés volt, április 15-én, amikor a munka-erőpiaci fejezetet tekintették át, melynek címe „Fair, mobilis, dinamikus és befogadó munkaerő-piac” lett. Az ETUC előterjesztett egy javaslatot a 2. fejezet előszavához is, ami a foglalkoztatással, befektetéssel, növekedéssel és versenyképességgel foglalkozik, és utal az ETUC befektetési tervére. A május 20-i találkozó egyszerűbb volt, ott elkészült a termelékenységről, kutatásról és fejlesztésről, fejlesztésekről oktatásról és képzésről szóló vázlat. A munkáltatók ezúttal toleránsabbak voltak. Már három másik találkozó időpontjáról is megegyezés született.

 1. Tárgyalások a következő munkatervről (2015- 2017); mandátum

Az ETUC elfogadta a 2015-2017. közötti időszakra vonatkozó munkaprogram vázlatának előterjesztését és megadta a mandátumot a tárgyalódelegációnak a tárgyalásokra. Ez tartalmazza a 2012-2014. évekre vonatkozó program értékelését, a következő program (2015- 2017) elkészítését. A program a következő témákra koncentrál majd:

 • az életpálya, a munkakarrier vége, a generációk közötti szolidaritás
 • az apai szabadság
 • háztartási munka
 • készségfejlesztés javítása, és végrehajtási eszközök
 • tanulmányi szabadság

Egyéb témák:

 • tanulószerződéses gyakorlati képzés
 • adócsalás elleni küzdelem
 • egyenlő bérek férfiak és nők számára
 • éghajlatváltozás
 • migráció és mobilitás
 • nyugdíjak

Útiterv az alapszabály szerinti ESZSZ testületek nemek szerinti összetételének elérésére

Az ETUC athéni kongresszusán elfogadott akcióterv szerint javítani kell a nők jelenlétét a szakszervezetek döntéshozó testületeiben. A március 8-i felmérés összegzéséből az derül ki, hogy a szakszervezeti tagvesztés következtésben több férfi, mint nő hullik ki a mozgalomból, ezáltal nő a nők aránya. Az ETUC vezető testületeiben az alapszabályban rögzített szabályoknak megfelelően alakul a nők számát illetően, ezért ezt nem lehet alapul venni. A VB-ben már ez nem érvényesül, így pl. a 2013-i VB-n a teljes jogú tagok 81%-a férfi, 18% nő, azoknak a szervezeteknek a VB tagjai, akik csak egy tagot küldhetnek a VB-be, mind férfiak. A helyettes tagok számának 60,7 %-a férfi, 39,3 %-a nő. Az Irányító bizottság már jobb úton jár, ott kicsit több a nők száma. Az ETUC titkárságában viszont teljes a nemek kiegyenlítettsége!

Az ETUC megállapítja, hogy az eddigi törekvések ellenére sem sikerült a férfiak és nők jelenlétét minden szintéren javítani, ezért az ETUC továbbra is monitorozni fogja a nők jelenlétét az ETUC különböző bizottságaiban, hogy előmozdítsa a nemek esélyegyenlőségét.

Az Európai Bizottság ötéves, migrációra vonatkozó programja

Mivel a belügyi politikákat 2010-től 2014-ig keretbe foglaló Stockholmi Program a végéhez közeledik, a Bizottság 2014 márciusában adott ki egy migrációra vonatkozó állásfoglalást „Nyitott és biztonságos Európa: váltsuk valóra!” címmel. A közlemény, mely a 2015-2019. évek közötti időszakra vonatkozik, összesen 5 fejezetből áll, ebből négy az EU határokat érintő mozgásokra vonatkozik, beleértve gazdasági migránsokat, a menekül státuszt kérőket és a „normális” utazókat. Az ETUC számára a gazdasági migrációval kapcsolatban a legfontosabbak a következők: megtalálni a helyes egyensúlyt a szabad mozgáshoz való jog és a munka, a szociális standardok és az egyenlő bánásmód között, elősegítve ezzel a befogadást és az integrációt. Javítani kell a munkaerőpiachoz való hozzáférést, a képzettségek és végzettségek elismerését, és lehetővé kell tenni a nyugdíjak hordozhatóságát. Támogatni kell a szociális párbeszédet és a kollektív tárgyalásokat, melyek segítséget jelenthetnek a munkahelyeken a különbözőségek kezelésében.

A menedékkérők tekintetében az ETUC szerint javítani kell az EU menekültügyi politikáján és a tagországok felelősségén, tiszteletben kell tartani az emberi jogokat és figyelembe kell venni az ENSZ 1951-es és 1967-es rendelkezéseit. 

Az ETUC támogatja, hogy új menekültügy politikák kerülnek bevezetésre.

Egy tagból álló magán kft-ék

A Bizottság 2014. április 9-én tett közzé az „Egy tagból álló magán kft-ék” című javaslatot. Ez a javaslat komoly aggályokat vet fel a pénzügyi csalások lehetősége, a munkavállalói jogok és a fenntartható vállaltirányítás tekintetében. Amennyiben ez elfogadásra kerülne, az erről szóló direktíva nyílt felhívás lenne a vállalatoknak, hogy kibújjanak a nemzeti jogi szabályozások alól. Mivel a KKV-k nemzeti szinten szoktak működni, különösen az egyszemélyes cégek, így ennek a javaslatnak nem lenne semmiféle hozzáadott értéke.

AZ ETUC elutasítja ezt a javaslatot, és felhívja az EU intézmények figyelmét, hogy működjenek együtt a szociális partnerekkel, és együtt találjanak megfelelő megoldást az EU társasági jog problémáira. Az ETUC nem tud eltekinteni az információhoz, a konzultációhoz és a vállalti vezetésben való képviseleti jogtól sem.

Az ESZSZ eszköztára az igazságos versenyhez

A EU munkajog központi eleme a szociális Európának. Mivel az elmúlt időszakban ezen a területen korlátozott haladás történt, ez a téma a következő Európai Bizottság és a Parlament számára is fontos kell, hogy legyen, hogy az EU visszatérhessen a megfelelő útra. Ezt az iránymutató dokumentumot az ETUC azért készítette, hogy keretet adjon, a belső piacon belüli tisztességtelen verseny elleni harchoz. Az ETUC vitasorozatot indít, hogy a Bizottság és a Parlament terveit átformálja. A következő javaslatok kerülnek majd kidolgozásra:

 • Hogyan lehet biztosítani, hogy az EU törvénykezések megfeleljenek az EU alapszerződésben megfogalmazott szociális célkitűzéseinek?
 • Hogyan lehet biztosítani, hogy az EU törvénykezések megfeleljenek a nemzetközi jog kívánalmainak?
 • Hogyan lehet előmozdítani az EU alapjogokat érintő megközelítését úgy, hogy tiszteletben tartsák a szervezkedéshez, a kollektív tárgyalásokhoz és a kollektív akciókhoz való jogot, beleértve a sztrájkot is?
 • Hogyan lehet az egyenlő bánásmódot, mint a szabad mozgás alapkövetelményét visszaállítani?
 • Hogyan lehet biztosítani a munkajog alkalmazásával a függő helyzetben lévő munkavállalók számára a védelem minden formáját és az EU szintű kötelezettségek, valamint az ellenőrzés és hatékony fékek kiépítését?
 • Hogyan lehet megszüntetni a „postafiók-vállalatokat”, és rábírni őket arra, hogy ott, ahol megalapították őket, tegyenek eleget a pénzügyi és törvényi kötelezettségeiknek?
 • EU szabályozás az alvállalkozásokról, különös tekintettel az megbízhatósági rendszerek mechanizmusára és az átláthatóságra

A nyugdíjak jövője Európában – két évvel a Nyugdíj Fehérkönyv után

Az öregségi nyugdíjakat az ember a munkaéletpályájának évtizedei alatt fizeti be, így annak összegében megjelenítődik a fizetési szint, az egyén életében, ha volt ilyen, az esetleges munkanélküliség, és a munkakörülmények általában véve. Az ETUC szerint ahhoz, hogy fel lehessen emelni a nyugdíjkorhatárt, ahhoz mindenki számára megfelelő minőségű létre van szükség a munkásévek alatt, megfelelő munkaegészségügyre- és munkabiztonságra, méltó munkakörülményekre, lehetőségre az élethosszig tartó tanulásra, minőségi munkaszerződésekre, melyek biztosítják a megfelelő összegű nyugdíjat. A törvényben szabályozott nyugdíjas kornak mindenkor kapcsolódnia kell a várható élettartamhoz. A különlegesen nagy megterhelést jelentő munkaköröket a nyugdíj megállapításánál figyelembe kell venni. Az állami nyugdíjakat állami finanszírozással, mely a generációk közötti szolidaritáson alapul, meg kell erősíteni. Támogatni kellene a foglalkoztatási nyugdíjakat, amelyek kollektív szerződéseken alapulnak, a magánnyugdíj megtakarításokat pedig nem szabad az első és a második nyugdíjpillér alternatívájaként kezelni.

Európai standardizálás

Az ETUC ismételten kihangsúlyozza, hogy mennyire fontosnak tartja, hogy a standardizálás folyamatában jelenjen meg a munkavállalók érdeke. Ez a gondolat már a 2013. június 5-6-i dublini félidős konferencián elfogadott állásfoglalásban is megjelent. Az ETUC szerint jelentős előrelépés történt, mert ezt a standardizálási folyamatban figyelembe vették, amelyről az ETUC további információt kér a Bizottságtól.

A VB napirendi pontjai között nem szerepelt ugyan, de az ETUC közzétette álláspontját a június elején kiadott munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiai keretprogramjával kapcsolatban.

Az ETUC követeli, hogy a 2013. évben elfogadott ETUC határozati javaslatában megfogalmazottak kerüljenek be a tervbe, és a szociális partnerek véleményét vegyék figyelembe. Problémásnak látja, hogy a keretterv nem szab határidőket a tagállamoknak a nemzeti stratégiák kidolgozására, hogy az Európai Bizottság befagyasztotta a szociális partnerek által már megkötött megállapodásokat a REFIT miatt, és nem került megfogalmazásra semmilyen cselekvési terv a legproblémásabb területekkel (vázizombetegségek, vegyi- és nyersanyagok miatti veszélyeztetettség, pszichoszociális rizikók, stb) kapcsolatban. A bizonytalan munkakörülményekről sem tesz a keretterv említést.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Koreai delegációt fogadtunk

Koreai delegációt fogadott a SZEF küldöttsége, ahol az elmúlt 20 évben a tudatos szakszervezeti oktatással megerősített mozgalomról hallhattunk szaktársainktól. Hogyan tört ki az elnyomásból 20 éve a dél-koreai mozgalom? Hogyan

A lakhatási-és energiaválság lehetséges megoldásai

Beszámoló a Szolidáris Gazdaság Központ lakhatási válság műhely konferenciájáról 2023.09.20-21. Budapest A Szolidáris Gazdaság központ zártkörű műhely konferenciát tartott az Európában kialakult lakhatási-és energiaválság lehetséges megoldásairól. A szakszervezetek képviselői a