A KSZSZ elvárásai a 2014-2018. közötti kormányzati ciklusra

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség Szövetségi Tanácsa megfogalmazta elvárásait az új kormánnyal szemben.

 A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (KSZSZ) az 1990. évi megalakulása óta képviseli a Szövetségbe tömörült szakszervezetek köztisztviselőit, kormánytisztviselőit, közalkalmazottait, az ügyészeket, a bírákat és a nemzetbiztonság területén dolgozókat. Fellép a munkahelyek biztonságáért, a munkavállalók munkafeltételeinek javításáért, az életminőség javításáért. Tekintettel van arra a társadalmi elvárásra és felelősségre, ami az általa képviselt munkavállalók iránt megnyilvánul.

A KSZSZ szükségesnek tartja az átfogó társadalmi-gazdasági reformokat az ország versenyképességének javítása, a fenntartható fejlődés megalapozása érdekében. Tisztában vagyunk azzal is, hogy az átalakulás áldozatokkal jár, de nem fogadjuk el, hogy az áldozatokat főleg a munkavállalók, a bérből és fizetésből élők, elsősorban a közszféra munkavállalói viseljék el. A reformokat három alapelv betartása mellett tartjuk megvalósíthatónak:

szakszerűség, jogszerűség és humanitás!

A következő kormányzati ciklusra is érvényesnek tekintjük Széchenyi István gondolatait, mely szerint „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!” A KSZSZ az elkövetkező négy évben aktív és konstruktív szereplője kíván lenni Magyarország modernizálásának.

A KSZSZ elvárásai a következő választási ciklusra – címszavakban – az alábbiak.

Társadalmi szintű elvárások

 • valódi  államreform:  mi az állam feladata, mennyi forrást biztosít hozzá, milyen struktúrán keresztül finanszírozza és mi legyen a társadalom számára fontos „maradék” feladatokkal
 • Társadalmi Gazdasági Megállapodás (TGM) megkötése
 • szakmai megalapozottságú deregulációs program kidolgozása és megvalósítása
 • a közszféra racionális, rendszerszerű átalakítása
 • az ország fejlődését szolgáló politikai, szakmai, tudományos, érdekvédelmi és civil szervezetek együttműködése.
 • érdemi, társadalmi szintű párbeszéd megvalósítása.

Foglalkoztatáspolitika

 • a foglalkoztatási szint EU átlag szintjére emelése
 • a fekete foglalkoztatás felszámolása
 • az állami feladatok „kiszervezésének” újragondolása
 • a foglalkoztatás biztonságának javítása, a munkaügyi normák betartása
 • arányos közteherviselés elvének gyakorlati megvalósítása
  • az esélyegyenlőség maradéktalan betartása
  • az atipikus foglalkoztatás feltételeinek megteremtése
  • a munkahelyi képzés megvalósítása minden korosztály számára alapkövetelmény
  • a pályaalkalmasság követelményeinek betartása, különösen a vezetői posztokon.

Közszolgálati foglalkoztatás- és keresetpolitika

 • a közszolgálat minden alágazatában korszerű életpálya modell kidolgozása és fokozatos bevezetése
 • a 2008. óta befagyasztott bérek rendezése, a közszolgálat minden alágazatára bérfelzárkóztatási program kidolgozása és folyamatos bevezetése az EU átlag elérése érdekében
 • stabil és kiszámítható foglalkoztatás- és keresetpolitika
 • a hosszabb szolgálati idővel rendelkezők elismerése a különböző bértáblákban, tekintettel a nyugdíjkorhatár emelésére
 • a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők elmaradt bérszínvonalának mielőbbi felzárkóztatása
 • a TÉR (Teljesítményértékelési Rendszer), illetve a MÉR (Munkakör alapú Értékelési Rendszer)  szabályozásának korszerűsítése
 • a rekreációs szabadság rendszerének újbóli bevezetése
 • a vezetők kiválasztásának és folyamatos értékelési módszertanának javítása
 • a közszolgálatban állók részére egységes, legalább a versenyszféra átlagával azonos mértékű, köztehermentes cafetéria rendszer bevezetése.

Szociális párbeszéd és szociálpolitika

 • társadalmi párbeszéd útján kidolgozott, a nemzetközi normáknak is megfelelő szakszervezeti törvény megalkotása
 •  a szakszervezetek működéséhez szükséges alapvető feltételek megteremtése országos, ágazati és munkahelyi szinten
 • az érdekegyeztetés rendszerének helyreállítása az ILO egyezmények és az Európai Unió direktíváinak figyelembe vételével, a tripartizmus alapelvére építve
 • ágazati és munkahelyi szintű kollektív szerződések, szabályzatok, együttműködési megállapodások kidolgozása és folyamatos működtetése
 • a KÉF (Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum) és az OKÉT (Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács) érdemi működésének helyreállítása
 • a munkavállalói, munkáltatói, szakmai és civil szervezetek létrehozásának és színvonalas működési feltételeinek megteremtése
 • az iskolapadból kikerülő korosztályok társadalmi, munkahelyi beilleszkedésének, szervezett munkavállalóvá válásának elősegítése
 • a választott szakszervezeti vezetők munkajogi védelmének biztosítása
 • a biztos megélhetést garantáló, fenntartható nyugdíjrendszer
 • a nyugdíjasokkal való törődés társadalmi szintre emelése
 • egységes, kötelező, átlátható és kiszámítható társadalombiztosítási rendszer
 • a kiszámítható önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári rendszer kiterjesztése.

A KSZSZ partner kíván lenni a demokratikus jogállam keretei között a konfliktusok tárgyalás útján való megoldásában és ezt várja el az új parlamenttől és kormánytól.

Budapest, 2014. április 23.                                                              

KSZSZ Szövetségi Tanácsa

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Meg kell tanulni közösségben gyakorolni demokratikus jogainkat

Karácsony Szilárd a SZEF oktatási programjának tananyag-fejlesztője, egyúttal talán legnépszerűbb előadónk. Hiteles Szakszervezeti aktivista, aki rengeteg tanáccsal igyekszik segíteni az őt megkereső tagokat. Nyilatkozatában a pedagógusok küzdelme kapcsán általában a

Elhunyt Kordás László

Megdöbbenéssel fogadtuk Kordás László harcostársunk halálhírét. A MASZSZ egykori elnökeként folyamatosan együttműködtünk és segítettük egymás munkáját, küzdelmét. Legközelebbi szövetségesünkként mindig vele vettük fel elsőként a kapcsolatot, vagy elsőként keresett minket.

Külügyi hírek

Beszámoló az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Végrehajtó Bizottsága üléséről Brüsszel, 2022. december 6. Új ETUC főtitkár; felkészülés, jelölések a 2023. évi tisztújító ETUC kongresszusra; mesterséges intelligencia a munka világában; biztonságban

Aktuális EGSZB vélemények

Az EGSZB 2022. októberi Plenáris ülése által elfogadott érdekesebb vélemények Egy egzisztenciális fenyegetés közös kezelése: a szociális partnerek és a civil társadalom az ambiciózus éghajlat-politikai intézkedések végrehajtásáért ÁLLÁSFOGLALÁS Az EGSZB

Csorbuló sztrájkjogok, folytatódó oktatási akciók

Az Európai Szakszervezeti Szövetséghez (ETUC) fordultunk a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel együtt, és közös levélben tájékoztattuk a szövetséget a pedagógusok helyzetéről és a tanárok rendkívüli elbocsátását célzó kormányrendeletről. Bővebben a  HírKlikk