FERPA ülés – 2014. március 3.

Tájékoztató a FERPA Igazgatási Bizottság 2014. március 3-i üléséről, Brüsszelből.

Tájékoztató a FERPA Igazgatási Bizottság üléséről 2014. március 3., Brüsszel 

 

1. napirendi pont:

A Steering Committee fő napirendje az Európai Népi Kezdeményezés (ECI) keretében indított, de az EU Bizottság által visszautasított aláírásgyűjtés sorsával kapcsolatos további lépések megtétele volt.

Az EU Bizottság 2013.november 5-i határozatával visszautasította az aláírás gyűjtés megindítására benyújtott kérelmet, amivel az ETUC-FERPA az életfogytig tartó gondozás elismertetését akarta alapjogként beemeltetni az EU jogrendszerébe. A FERPA ezt a – formai okokra hivatkozó — döntést kizárólag politikai természetűnek ítéli, ezért megváltoztatására az EU Működési Szabályzatának (TFEU) 263. cikkére hivatkozva beadványt nyújtott be az Európai Bírósághoz (esetszám T-44/14 Costantini & Others v Commission), amely azt befogadta. A bírósági eljárásra mintegy 20-30 hónap alatt kerülhet sor. A hosszú várakozási időt figyelembe véve a következő alternatívák merültek fel, melyet Amanda Cleary, a Surrey Egyetem jogi előadója vázolt fel.

a)      Várni, amíg a bíróság tárgyalja az ügyet.

A bíróság döntése előre nem prognosztizálható, bármennyire is megalapozottnak véljük a bírósági beadványt. Ha pozitív döntés születne is, az nem bír kötelező jelleggel, az EU Bizottság esetleg más kifogással ismét elutasíthatja az ECI bejegyzését és közben eltelik 3 év.

b)      Beadni egy másik ECI kezdeményezést.

Ennek tartalmát kevésbé széleskörűen kellene meghatározni, hivatkozva az EU Szerződés megfelelő cikkeire, így azt nem lehetne elutasítani, mint ami „nem tartozik a Bizottság hatáskörébe”. Így le lehetne szűkíteni az életfogytig tartó gondozást a dolgozókra, vagy a gazdaságilag aktív polgárokra (és nem mindenkire). Természetesen ez sem garancia az elfogadásra és visszalépést jelentene az eredeti FERPA elgondoláshoz.

c)      Újra összeállítani az ECI szövegét és mint újat beadni jóváhagyásra az EU-nak.

Ezt az EU rendelkezések lehetővé teszik és más kezdeményezéseknél hasonló helyzetben van rá példa. Ebben az új szövegben figyelembe kell venni azoknak a pontoknak a revízióját, amelyeket az EU elutasított. Ennek a verziónak a pozitívuma az is, hogy gyorsan be lehet nyújtani a revideált szöveget, azonban ezzel ajánlatos lenne várni az EU parlamenti választások utánig, amikor az új Bizottság megalakul.

Ettől függetlenül, ha ezt az új szöveget is elutasítaná az EU Bizottság, a bíróság a benyújtott FERPA beadvánnyal még foglalkozhatna.

Felhívtam az Igazgatási Bizottság figyelmét a március 26-ára összehívott konferenciára, ahol az EU Bizottság a nyugdíjakkal foglalkozik a 2012-ben kiadott nyugdíjakról szóló Fehér Könyv alapján. Ebben az EU rámutat az Európában szinte általános, kedvezőtlen „korfára”, amely jól szemlélteti az elöregedő európai társadalmak okozta problémák gyökerét. Ez jelzi, hogy mind kevesebb munkavállaló lép be a munka világába és egyre többen mennek nyugdíjba. Az EU ezért sürgeti a tagállamokat, hogy a helyzet megoldására mielőbb teremtsenek több munkaalkalmat, elsősorban a fiatalok részére. Ennek érdekében az EU a „Fiatalok Garanciája” című ajánlás csomagban javasolt pozitív részmegoldásokat, amelyek a nyugdíjkasszák feltöltését is elősegíthetik. A konferencia foglalkozni fog az elégtelen nyugdíjak okozta szegénységgel is, amely sajnálatos módon éppen a legidősebbeket érinti Európában. A Fehér Könyv egyik ajánlása, hogy a nyugdíjba vonulás korhatárát úgy kell megvonni, hogy a nyugdíjak csak a várható élettartam utolsó 15 évét fedezzék.

(Megjegyzésem volt ehhez: A várható élettartam természetesen országonként eltérő. Magyarországon a KSH 2011. évi adatai szerint a nők esetében kb. 78, a férfiaknál pedig 71 év, vagyis mindkét nem esetében elmaradunk az európai átlaghoz képest, azaz átlag két évvel rövidebb élettartamra számíthatunk.) Ennek alapján látható, hogy a gazdasági megszorítások egyik elemeként a tagországok nagy részében a megemelt nyugdíjkorhatár (62-ról 65 évre) utáni évek kevesebbet jelentenek, mint a 15 évi nyugdíjban leélhető élettartam. A FERPA főtitkára ígérte, hogy megfigyelőként képviselőt küld a konferenciára.)

A március 20/21-i VB elé terjesztik fentieket, hogy döntsön az ismételt benyújtásról. Az új szöveget április végére készítik el a jogi szakértők.

A FERPA az idősügyi problémákról és igényekről összeállítást készít és juttat el az EU Parlament tagjelöltjeinek még a választások előtt.

2. napirend:

Előkészület az április 4-i ETUC demonstrációra, melynek témája: „Harc a Befektetésekért, a Minőségi Munkáért, Egyenlőségért”

A demonstráció 2014.ápr.4-én 11:30-kor kezdődik, a résztvevők a környező országokból 100-150 fő. A plakát letölthető az ETUC honlapról.

3. napirend:

Előkészület a március 20-21-i VB-re

Az egyik fő téma az ECI-val kapcsolatos döntések meghozatala lesz, valamint beszámolók a FERPA elmúlt félévi tevékenységéről. Ugyancsak meg kell állapodni a parlamenti jelölteknek május előtt küldendő szövegről.

A VB meghallgatja a nyugdíjasok kedvezőtlen helyzetéről szóló török panaszt.

4. napirend:

Egyebek

A következő Igazgatási Bizottsági ülést a főtitkár 2014. június 10-re hívja össze.

Budapest, 2014. március 6.

Dr. Mayer Lajos

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?