Közös levél Orbán Viktor miniszterelnökhöz

Az ÉSZT, az MSZOSZ és a SZEF vezetői közös levélben fordultak Orbán Viktorhoz a közszférás munkavállalók családi adókedvezményének ügyében.

Dr. Orbán Viktor Úr

Magyarország Miniszterelnöke     

Budapest

                                                                                                                                      Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) Munkavállalói Oldalán (MVO) részvételi jogosultsággal rendelkező három országos szakszervezeti konföderáció (Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma) képviseletében kérjük intézkedését az alábbiak megoldása érdekében:

A személyi jövedelemadó rendszer átalakítása miatt 2011. óta több mint kettőszázezer közszolgálati munkavállaló számára – a 2010. évi nettó keresetük nominális összegének megőrzése érdekében – bérkompenzációt kell fizetni. A bérkompenzáció fizetésének szabályait tartalmazó kormányrendelet tervezetet az OKÉT minden évben véleményezte. A Kormány az OKÉT MVO álláspontjának ismeretében fogadta el a jogszabályt.

Negyedik éve határozottan kifogásoljuk azt a szabályt, amely szerint azok a közszolgálati munkavállalók, akik jogosultak családi adókedvezményre, kevesebb bérkompenzációban részesültek.

Ez a rendelkezés – álláspontunk szerint – igazságtalan, diszkriminatív és jogilag is aggályos.

A jogi szabályozás két részre osztja a személyi jövedelemadó szabályok módosításának érintettjeit, és a közszolgálatban dolgozókra vonatkozóan hátrányosabb feltételeket állapít meg, mint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottakra. Véleményünk szerint sérti az egyenlő bánásmód követelményét az, hogy összehasonlítható jogalanyok, az SZJA törvény hatálya alatt álló magánszemélyek között eltérő a szabályozás csupán arra figyelemmel, hogy a jövedelemadót fizető munkavállaló a verseny- vagy a közszférában dolgozik-e.

A 2014. évi kormányrendelet tervezet további ellentmondásokat okozhat. Az eddig hatályos szabályozás a fentebb leírt módon korlátozta (vagy teljesen kizárta) a családi jövedelemadó kedvezmény igénybevételét. Ez az indokolatlan korlátozás 2014-ben is érvényben marad(na). A 2014-re szóló kormányrendelet tervezet (az MVO egyetértésével) ugyanakkor tartalmazza azt, hogy az arra jogosult családok a járulék kedvezményt – a kompenzációval együtt – igénybe vehetik.

Ez újabb érthetetlen és indokolatlan különbségtétel, ugyanis azok a családok, akik SZJA kedvezmény igénybevételére lennének jogosultak, azt továbbra sem kaphatják meg, míg a járulék kedvezmény igénybevételére (nagyon helyesen) korlátozás nélkül lesz lehetőség.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az általunk képviselt Országos Szakszervezeti Szövetségek nevében határozottan állítjuk, hogy nincs olyan költségvetési vagy pénzügy politikai érdek, amely több százezer közszolgálati munkavállaló (és család) hátrányos megkülönböztetését indokolhatná.

Az érintett közszolgálati dolgozók egyébként is alacsony jövedelemmel rendelkeznek. Döntő többségük (kb. 180.000-190.000 fő) a minimálbért vagy a bérminimumot kapja, mert a közszolgálati illetménytételek hatodik éve egy fillérrel nem növekedtek.

Mindezek miatt különösen fontos, hogy a családi adókedvezményt az arra jogosult közszolgálati munkavállalók is teljes körűen igénybe vehessék.

Budapest, 2013. december 16.

dr. Kuti László

elnök

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Pataky Péter

elnök

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

Varga László

elnök

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Összefoglaló az online képzéssorozatunkról

Egy szakszervezeti tag gondolatai a fél éves képzéssorozatunkról Tavaly állapodtunk meg a Szakszervezetek Együttműködési Fórumával (SZEF) egy közös projektben, amely keretében 2022. első felében hat hétfő estét töltöttünk szakszervezeti tagokkal

Előny is lehet a digitalizáció a munkaerőpiacon?

Az európai szociális partnerek 2020 júniusában kötötték meg a Digitalizációról szóló európai autonóm keretmegállapodást. Az európai szintű megállapodás tagállami szintű érvényesülését a nemzeti szintű szociális partnereknek kell biztosítaniuk, a tagállami

Kedves választ kaptunk a TIM-ből

Mint az ismert, a SZEF levélben fordult a Miniszterelnökhöz, hogy támogassa az európai minimálbér irányelv-tervezet megvalósulását. Annak ellenére, hogy Magyarország tartózkodott a szavazás során, a tervezet elfogadásra került, amit szervezetünk