A Munkavállaló Nők XIII.Országos Konferenciájának Nyilatkozata

A szakszervezetek nőszervezetei, a „Nők a Holnapért”Alapítvány együttműködve civil nőszervezetekkel, a Friedrich Ebert Alapítvány támogatásával az idén már 13. alkalommal szervezték meg a Munkavállaló Nők Országos konferenciáját.

„2013 a Polgárok Európai éve „– gondolat jegyében rendezett konferencia összehívásának célja volt: ráirányítani a figyelmet az európai polgársággal együtt járó jogokra és kötelezettségekre. Kiemelten az Európai Unió Alapjogi Chartájára, annak 21-22-23. cikkelyeire, amelyek a mindenféle megkülönböztetés tiltásával,a férfiak és nők egyenlőségével foglalkoznak. Célunk volt megismertetni az ENSZ nők elleni diszkriminációval foglalkozó CEDAW Bizottsága által a 2013 évben Magyarország számára megfogalmazott ajánlások lényegét annak érdekében, hogy a konferencián résztvevők érdekvédelmi munkájuk során hasznosítsák.

A konferencia során megállapítást nyert, bár Magyarország jövőre már 10 éve lesz, hogy csatlakozott az Európai Unióhoz még sincs az állampolgárok széles körében kellő reális ismeret az Unió működéséről, az európai tagsággal együtt járó lehetőségekről. Nem tudatosult az emberekben,hogy „az uniós polgárság kiegészíti és nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot”. A 2008-ban kitört általános válság és annak kezelése jelentős bizalomvesztést okozott Európa szerte az állampolgárok körében az uniós intézmények iránt.

Jelenleg az Unió legnagyobb problémája a munkanélküliség. 26 millió embernek nincs munkája az EU-ban, és ez Jose Manuel Barroso az Európai Bizottság elnökének szavaival élve: „gazdaságilag fenntarthatatlan, politikailag tarthatatlan és társadalmilag elfogadhatatlan.”

A munkanélküliség különösen nagymértékben sújtja a huszonöt év alatti fiatalokat, vannak országok (Spanyolország, Görögország) ahol az 55%-ot is eléri, de Magyarországon is 30%-os a fiatalok munkanélküliségi rátája. A nők foglalkoztatottsága is alacsony,58% – nálunk 50,6% az EU-ban az inaktív népesség kétharmada nő. A helyzet javítása érdekében az EU intézményeinek mielőbb hatékony intézkedéseket kell hozni a foglalkoztatás terén,hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztődés  megálljon ill. csökkenjen.

2014-ben Európai Parlamenti választások lesznek, ezért is szükséges, hogy az állampolgárok több, reális, tárgyilagos információt kapjanak az Unió működéséről, eredményeiről és gondjairól.

Magyarország 1982 óta részese az ENSZ CEDAW Egyezménynek, melyben kötelezettséget vállalt arra, hogy minden intézkedést megtesz a nők elleni diszkrimináció felszámolására.

Ez év tavaszán számolt be hazánk a CEDAW Bizottság előtt a hetedik és nyolcadik időszakos jelentésében. A Bizottság számos aggodalomra okot adó ügyet talált és közel 60 pontban ajánlást fogalmazott meg Magyarország számára.

A konferencia résztvevői tapasztalják, hogy a nőket még ma is számos hátrányos megkülönböztetés éri mind a munka világában, mind a köz – és magánéletben . Az elmúlt időszakban jelentős visszalépések történtek a nők jogait és a nemekközötti esélyegyenlőséget illetően. Különösen szembetűnően növekedett a nők elleni erőszak, felerősödött a nőket másodrangú állampolgárnak, – csak gyermekeket otthonnevelő, háztartásbelinek tartó gondolkodásmód. Még az ország házában is egyre gyakoribbá és durvábbá vált a női nemet sértő beszédmód. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének kérdése kikerült a kormány intézkedéseiből.

A konferencia résztvevői egyetértve a CEDAW Bizottság állásfoglalásával és ajánlásaival különösen az alábbiak végrehajtását tartják halaszthatatlannak:

  • Meg kell erősíteni a nemek egyenlőségének politikájáért felelős nemzeti intézményrendszert, megfelelő jog és hatáskört, anyagi forrást kell biztosítani működéséhez.
  • Fel kell állítani és folyamatosan, érdemben működtetni a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsát, és biztosítani benne a szakszervezetek képviseletét is.
  • Felül kell vizsgálni a családdal és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos közpolitikákat, hogy azok ne a nőkkel szembeni diszkriminációt erősítsék.
  • A nők munkaerő piaci helyzetének javítása, foglalkoztatásuk növelése, családi és munkahelyi feladataik összehangolásának elősegítési érdekében szükséges a Munkatörvénykönyv módosítása. Fokozott munkajogi védettséget kell biztosítani a veszélyeztetett életkorú munkavállalóknak, a gyereket vállaló szülőknek.
  • A foglalkoztatási szegregáció csökkentésével az oktatáshoz, szakképzéshez való hozzáférés biztosításával, a bérrendszerek felülvizsgálatával is segíteni kell a férfiak és nők közötti bérrés csökkentését, illetve megszüntetését.
  • Készüljön Foglalkoztatási Intézkedési Terv, mely elősegíti a nők munkavállalási lehetőségeit.
  • A barcelonai célkitűzéssel összhangban fejleszteni kell a gyermekellátó intézményhálózatot. Anyagilag mindenki számára elérhető, magas szakmai színvonalon működő bölcsődékre, óvodákra van szükség.
  • A nőkkel szembeni erőszak csökkentése érdekében módosítani,és hatékony védelmet biztosítóvá kell tenni a távoltartási törvényt.
  • El kell érni valamennyi szakszervezeti szövetségnél, hogy a nők helyzetével való foglalkozás a nemek esélyegyenlőségének kérdése az összszakszervezeti munka szerves része legyen.

A nők nem előnyöket akarnak szerezni, hanem meglévő hátrányaik megszüntetését szeretnék elérni.

Budapest,2013. október 11.

Munkavállaló Nők XIII. Országos Konferenciája

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?