Keresés
Close this search box.

A Visegrádi országok szakszervezeti vezetői találkozójának közös nyilatkozata

A visegrádi országok (Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia) szakszervezeti szövetségeinek, az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) tagszervezeteinek vezetői 2013. október 7-én Prágában tartották éves találkozó

A visegrádi országok (Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia) szakszervezeti szövetségeinek, az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) tagszervezeteinek vezetői 2013. október 7-én Prágában tartották éves találkozójukat. Ezen részt vett Józef Nimiec, az ESZSZ főtitkárhelyettese is. Idén a vezetők az egyes országok gazdasági és szociális helyzetét vitatták meg, kiemelt figyelmet szentelve a válságnak a munkaügyi kapcsolatokra gyakorolt hatásainak.

A visegrádi országok szakszervezeti vezetői a minden évben október 7-én, a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség által szervezett „Tisztes Munka Világnapjával” kapcsolatos témákat is napirendre vettek.

Ezzel összefüggésben rámutattak a növekvő mértékű bizonytalan foglalkoztatásra, ami naponta, közvetlenül sérti a munkavállalókat és hosszútávon negatív hatást gyakorol a munkaerő piacra és megnehezíti a szakszervezetek tevékenységét. Ezért azt követelik, hogy nemzeti kormányaik és a szociális partnerek közösen tegyenek lépéseket, megállítandó: 

–     a foglalkoztatás egyoldalú rugalmasítását, ami a szociális dömpinghez és a „dolgozó szegények” számának növekedéséhez vezet;

–      a munkaerő költségek csökkentését (különösen a bérek és a szociális hozzájárulások csökkentésén keresztül);

–     a munkakörülmények romlását és a minimális munkaügyi normák, a munkavédelem szintjének csökkentését;

–     az önfoglalkoztatók számának növekedését. Ezen tisztességtelen foglalkoztatási viszonyok célja a munkaerő költségek csökkentése a társadalombiztosítási hozzájárulások megfizetésének megkerülésével. Ugyanakkor ezek nem veszik figyelembe a jövőbeli nagyon alacsony nyugdíjak megnövekedő kockázatát;

–     a foglalkoztatási szerződések más atipikus formáinak, mint a munkaerő kölcsönzésnek a terjedését, ami növeli a munkáltatók és munkavállalók közötti egyenlőtlenségeket, valamint szociális és pszichológiai következményekkel jár;

–     az atipikus munkaszerződéseket kényszerből, vagy nyomás alatt elfogadók számának növekedését;

–     azon reformokat, melyek a társadalombiztosítási rendszerek által nyújtott védelem minőségének romlását okozzák. Ez egyes esetekben már eddig is az emberek egyre nagyobb csoportjai számára jelenti a megfelelő védelem biztosításának megszűnését, a tartós és minőségi munkához jutás, valamint a betegség esetén, vagy idős korban való védelem bizonytalan kilátásainak romlását;

–     a munkanélküliség növekedését, különösen a fiatalok esetében, ami társadalmi és gazdasági időzített bombává válik és veszélyezteti a társadalom további radikalizálódását és polarizálódását, hasonlóan a nyugdíj előtt álló korosztály nagy csoportjaihoz, akik esetében az alaposabb átképzés, vagy a mobilitás nehéz;

–     a munkavállalói és szakszervezeti jogok növekvő mértékű megsértését;

–     a hatékony szociális párbeszéd és kollektív alku veszélyeztetését;

–     a demokrácia gyengítését, a közügyekben való munkavállalói és civil társadalmi részvétel gyakorlatának meggyengítését.

Mindezek alapján a „Tisztes Munka Világnapján” a visegrádi országok szakszervezetei más európai és szerte a világon dolgozó kollégáikkal közösen garanciákat követelnek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által meghatározottak szerinti tisztes, méltányos munka érdekében. Európai összefüggésekben ez az Európa Tanács és az EU, különös tekintettel az Alapvető Jogok Európai Kartája dokumentumaiban megfogalmazottak tiszteletben tartását jelentik. A visegrádi országok szakszervezetei elutasítják az e Kartából való kivételek érvényességét.

A tanácskozás résztvevői szerint e fejleményeket csak a következetesen a szolidaritásra, az emberi, szociális és szakszervezeti jogok tiszteletben tartására építkező, hatékony fellépéssel lehet pozitív irányba befolyásolni.

A visegrádi országok szakszervezetei csatlakoznak az ESZSZ kampányához az „Európai Szociális Szerződésben/ Social Compact for Europe” dokumentumban foglalt követelések keresztülvitele érdekében, ami a gazdasági növekedés visszatérését, az újonnan megteremtett értékeknek a munkavállalók érdekében történő igazságos elosztását, minőségi munkahelyek megteremtését és a közkiadások, a nyugdíjrendszerek, egészségügy, szociális szolgáltatások, oktatás, stb. messze hatóan társadalomellenes visszavágásának megelőzését célozza. E kampány keretében meg kell akadályozni a szolidaritás és a társadalmi kohézió alapjainak megtörését, a szegénység és társadalmi kirekesztés növekedését, a polgárok többsége életszínvonalának általános csökkenését.

A visegrádi országok szakszervezetei mély aggodalmuknak adnak hangot az európai bizottság közelmúltban közzétett, a „Célravezető és hatásos szabályozás a növekedésért / Refit – fit for growth“ kommunikációja miatt, mert az szembemegy a munkavállalók, a bérből és fizetésből élők elvárásaival, az európai unió szociális dimenziójának továbbvitelével és elmélyítésével.

A visegrádi országok szakszervezetei tagjaikhoz és más választókhoz fognak fordulni, hogy a jövő évi európai parlamenti választásokon e kampány szellemében hozzák meg döntésüket.

A visegrádi országok szakszervezetei számos konkrét javaslattal álltak elő mind nemzeti, mind európai szinten abban a hitben, hogy a jelen kedvezőtlen fejleményeinek sok kiigazítása aktív gazdaságpolitikákkal elérhető, oly módon, hogy a válság hatásai a lehető leg kisebbek legyenek a lakosság életszínvonalára, és ezzel párhuzamosan a termelők versenyképessége, valamint az EU növekedése megfelelően nőjön.

A találkozó résztvevői szolidaritásukat fejezik ki minden nemzeti és európai szintű akcióval, ami a szakszervezetek saját és közös követelései érdekében születik.

Prága, 2013. október 7.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az

Zöld átmenet a közszférában

  Új, tematikus projektet indít a SZEF, amelynek célja a klímaváltozás és annak környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak megértése, kezelése. A nemzetközi és hazai szakszervezeti mozgalom a dolgozók érdekében igyekszik