102. ILO konferencia

Beszámoló az ILO 102. munkaügyi konferenciájáról

Az ILO (az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete) 2013. június 4. és június 20. között rendezte meg 102. konferenciáját a szervezet székhelyén, Genfben. Magyarországot az idén is tripartit típusú delegáció képviselte. A SZEF képviseletében június 4-8. között Dr. Agg Géza NILO tanács tag vett részt a szociális párbeszéddel foglalkozó bizottság munkájában, valamint a nyitó plenáris ülésen, s június 4-én képviselte a magyar munkavállalókat a konferencia előkészítésével foglalkozó testületekben: jelölések, választások, akkreditáció.

Az  ILO 102 . Konferenciájának  napirendi pontjai a következők voltak: az Igazgató Tanács elnökének és a Hivatal főigazgatójának beszámolója; a 2014-2015. évi program és költségvetési terv; Egyezmények és Ajánlások végrehajtásáról szóló tájékoztatók és jelentések – tájékoztatók a ratifikációk helyzetéről és a nemzetközi munkajogi normákkal kapcsolatos egyéb tevékenységekről, – általános jelentés  a kollektív tárgyalásokról a közszférában; foglalkoztatás és szociális  védelem az új demográfiai kontextusban; fenntartható fejlődés, tisztességes munka és zöld munkahelyek;a szociális párbeszéd stratégiai célkitűzése,  a Szociális igazságosság a méltányos globalizációért című ILO nyilatkozat nyomon-követése keretében; a konferencia által korábban, a Mianmarnak a Vizsgálóbizottság által tett ajánlásoknak való megfelelésének biztosítása érdekében elfogadott intézkedések felülvizsgálata.

A 102. ILO Konferencia az alábbi szakbizottságokat állította fel:

  1. A Standardok végrehajtásával foglalkozó bizottság
  2. A Foglalkoztatás és szociális védelem az új demográfiai kontextusban
  3. A Fenntartható fejlődés, tisztességes munka és a zöld munkahelyek
  4. A Szociális párbeszéddel – mint az ILO egyik meghatározó stratégiai céljával –  foglalkozó szakbizottság.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet az egyes bizottságok munkájának előkészítése érdekében magas színvonalú szakmai anyagokat állított össze és a konferencia előtt a honlapján közzétette. A Nemzetgazdasági Minisztérium által készített magyar nyelvű összefoglaló alapján készült összeállítást a beszámoló melléklete  tartalmazza.

Az ILO konferenciák hagyományainak megfelelően a plenáris programok és szakbizottságok mellett számos egyéb téma is napirendre került. Így egyebek között önálló program volt a biztonságos és egészséges munkavégzés; a fiatalok biztonságos munkavégzése; az üzleti és az emberi jogok harmonizálása; gazdasági válság és új gazdasági modell; az ILO torinói képzési központjának szolgáltatásai;  szakszervezeti jogok; „zöld programok”; nemzetközi szervezetek együttműködési lehetőségei; HIV/AIDS a munkahelyeken; „esélyegyenlőség a munkában: állandó kihívás”; a munkakörnyezet javítása; „Gyermekmunka elleni Világnap”; a jövő építése tisztességes munkával; a Friedrich Ebert Alapítvány fogadása a meghívottak részére.

Az ILO 1919-ben alakult meg, így 6 év múlva ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Az évforduló méltó megünneplésének előkészületeit a hivatal már megkezdte.

Guy Ryder úr, az ILO új főigazgatója szeretné a hivatal működését megreformálni, a hatékonyságot növelni, az ENSZ többi szakosított szervezetével az együttműködést javítani (WB, WTO, OECD, IMF, WHO, stb,). Felhívta a figyelmet a gazdaságpolitika és a szociálpolitika összhangjának a fontosságára. A munkaadók képviselői is hangsúlyozták, hogy a ILO alapértéke a tripartit  alapú érdekegyeztetés, melynek keretében konszenzusra kell törekedni. A jelenlegi gazdasági világválságból való kitörés kulcsa a munkahelyteremtés, különösen a fiatalok számára.

Általános tapasztalat, hogy amely országban súlyosabb a gazdasági válság, ott alacsonyabb szintű a szociális párbeszéd is. A gazdasági nehézségeken is segít a megfelelő mértékű szociális dialógus. A kollektív szerződések szerepe felértékelődik. A pozitív szinergiák felszínre jutását minden szinten támogatniuk kell a kormányoknak, munkaadóknak és munkavállalóknak egyaránt.

Az idei konferencián a magyar munkavállalói küldött dr. Czuglerné dr. Ivány Judit asszony, a Munkástanácsok Országos Szövetségének jogi igazgatója, a munkaadói küldött pedig dr. Rolek Ferenc úr, az MGYOSZ alelnöke volt (lásd melléklet). A 2014. évi konferencia munkavállalói küldöttét a SZEF fogja delegálni.

Az ILO 102. Konferenciáján összesen 2 950 fő vett részt (lásd melléklet). Ebből 326 kormányzati, 159 munkaadói és 161 munkavállalói delegátus volt. A kormányzati szakértők száma 1 140, a munkaadóké 478, a munkavállalóké pedig 686 fő volt. Ezen kívül az ENSZ és a regionális szervezetek képviselői is részt vettek a konferencián.

Az ILO 102. Konferenciájának teljes anyaga megtalálható angol, francia és spanyol nyelven az ILO honlapján az alábbi címen: www.ilo.org

A beszámoló teljes szövege a csatolmányban olvasható. 

Mellékletek: 

– Összefoglaló a 2013. évi 102. ILO Konferenciához

ILO Tájékoztató

Magyar delegáció összetétele

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Az európai szakszervezetek nemet mondanak a megszorításokra

  Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Gazdasági Munkabizottsága november 16-án tartotta évzáró ülését Brüsszelben. Napirendjén az európai munkavállalók szempontjából különösen időszerű és fontos kérdések szerepeltek: az EU makrogazdasági kilátásai, a