OKÉT bérkompenzáció ajánlás

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) szakszervezeti és kormányzati oldalának ajánlása a költségvetési intézményekben dolgozó munkavállalók 2013. évi bérkompenzációjának teljesülése érdekében

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT)

szakszervezeti és kormányzati oldalának

ajánlása

a költségvetési intézményekben dolgozó munkavállalók 2013. évi bérkompenzációjának teljesülése érdekében 

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) szakszervezeti és kormányzati oldalának képviselői (a továbbiakban: felek) tárgyalásaik során áttekintették a közszolgálati munkavállalók 2013. évi bérkompenzációjának megvalósulását, és az alábbiakat állapították meg:

–        A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) pontos végrehajtása biztosítja, hogy 2013-ban az érintett szerveknél foglalkoztatott egyetlen munkavállaló nettó, kézhez kapott jövedelme se csökkenjen a 2011-2012. évi adóváltozások miatt. (A munkavállalók egy részének nettó jövedelme nőtt, másik részének jövedelem-csökkenését pedig a kormányrendelet meggátolja.) A kormányrendelet tartalmaz korábbi szakszervezeti javaslatokat. A szabályozásban rendszerhiba nem tapasztalható.

–        A kormányrendeletben foglaltak ellenére 2013. első három hónapjában egyes dolgozók esetén csökkent a havi nettó jövedelem. A szakszervezeti álláspont szerint ez – vizsgálataik alapján – elsősorban annak tulajdonítható, hogy a kormányrendelet 5. számú mellékletének II. (Munkáltatói nyilatkozat a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt kötelezően végrehajtott illetményemelésről) és III. (Változás bejelentés) pontjában foglalt dokumentumok nem, vagy nem megfelelően lettek kitöltve.

Mindezek figyelembevételével a felek az alábbiakban állapodtak meg:

  1. Ajánlják a költségvetési és egyházi intézmények munkáltatóinak, hogy ellenőrizzék, és ha szükséges, ismételten töltsék ki és juttassák el az illetékes illetményszámfejtő helynek az érintett közszolgálati munkavállalók esetében a 408/2012. (XII. 28.) Korm. számú rendelet 5. mellékletének II. és III. pontja szerinti módosított nyilatkozatokat annak érdekében, hogy a kormányrendelet hatálya alá tartozó egyetlen munkavállaló nettó jövedelme se csökkenjen 2013-ban a kormányrendelet téves végrehajtása miatt.
  1. A felek a kompenzációs kormányrendelet megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérik, és a tapasztalatokról az OKÉT-ban a továbbiakban is egyeztetnek.

Az ajánlást az OKÉT önkormányzati oldala részéről támogatja a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.

Budapest, 2013. május 17.

            Banai Péter Benő                                                                   Fehér József

  Kormányzati oldal képviselője                                       Szakszervezeti oldal képviselője

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Összefoglaló az online képzéssorozatunkról

Egy szakszervezeti tag gondolatai a fél éves képzéssorozatunkról Tavaly állapodtunk meg a Szakszervezetek Együttműködési Fórumával (SZEF) egy közös projektben, amely keretében 2022. első felében hat hétfő estét töltöttünk szakszervezeti tagokkal

Előny is lehet a digitalizáció a munkaerőpiacon?

Az európai szociális partnerek 2020 júniusában kötötték meg a Digitalizációról szóló európai autonóm keretmegállapodást. Az európai szintű megállapodás tagállami szintű érvényesülését a nemzeti szintű szociális partnereknek kell biztosítaniuk, a tagállami

Kedves választ kaptunk a TIM-ből

Mint az ismert, a SZEF levélben fordult a Miniszterelnökhöz, hogy támogassa az európai minimálbér irányelv-tervezet megvalósulását. Annak ellenére, hogy Magyarország tartózkodott a szavazás során, a tervezet elfogadásra került, amit szervezetünk