Levélváltás Semjén Zsolttal

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjáról

2011. december 19-én a következő levelet küldtük dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek:

Dr. Semjén Zsolt úrnak,
a Magyar Köztársaság miniszterelnök-helyettese

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 2011. december 16-án konzultációt folytatott a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról. A kompenzáció célja az, hogy ne legyen olyan keresetsáv, amely a 2012. évre elfogadott adóváltozások miatt az érintett munkavállalóknál nettókereset-csökkenést eredményez.
A kormányzati szándékkal az OKÉT munkavállalói oldala egyetért. Ugyanakkor megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a versenyszféra számára hasonló célt szolgáló elvárt béremelés mértékéről szóló – a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2011. december 12-ei konzultációján megismert – rendelettervezethez képest az OKÉT-on tárgyalt rendelettervezet két ponton is súlyosan diszkriminálja a költségvetési szerveknél és az érintett egyházi intézményeknél foglalkoztatottakat.

1. A béremelés elvárt mértékéről szóló kormányrendelet az érintett munkavállalók bérének emeléséről szól, azaz megnöveli az érintett munkavállalók alapilletményét, ezzel adott esetben növekszik az alapbérből, alapilletményből számolt egyéb keresetelem is. A költségvetési szervekre és egyházi intézményekre vonatkozó kormányrendelet a szükséges kompenzációt önálló kereset-kiegészítésként határozza meg, így az alapilletmény nem nő. A munkavállalói oldal képviselői a közszolgálati illetmények negyedik éve tartó befagyasztását elfogadhatatlannak tartják.

2. A versenyszférára vonatkozó elvárt béremelésről szóló kormányrendelet-tervezet a béremelés szempontjából – megítélésünk szerint helyesen – figyelmen kívül hagyja a gyermekkedvezményből fakadó esetleges nettókereset-emelkedést és a bruttó bér mértékében sávosan határozza meg a szükséges béremelést. A költségvetési szervekre és az egyházak érintett intézményeire vonatkozó kormányrendelet-tervezet a keresetsávok tekintetében szintén meghatározza a minimális kompenzációt, de az esetleges gyermekkedvezmény nettókereset-növelő hatását a kiszámításakor figyelembe kell venni. Megítélésünk szerint ez nincs összhangban a kormány szándékaival, a többször is deklarált családbarát jelleggel. Az Ön által vezetett Keresztény Demokrata Néppárt kiemelt társadalompolitikai céljai közé sorolja az ország demográfiai helyzetének megváltoztatását, a gyermeket vállaló családok adórendszeren keresztüli támogatását. A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja a kormányrendelet-tervezet szerint ezt a célt nem fogja tudni teljesíteni.

Az OKÉT munkavállalói oldalát alkotó szakszervezetek és az általuk képviselt munkavállalók nevében tisztelettel kérjük Önt, hogy azon a kormányülésen, amelyen a kompenzációról szóló kormányrendeletet tárgyalják, tegyen meg mindent a KDNP és a kormány politikai céljaival ellentétes, az érintett munkavállalókat diszkrimináló helyzet megszüntetéséért.

Budapest, 2011. december 19.

Tisztelettel:

Fehér József s.k.
OKÉT munkavállalói oldal
ügyvivő

Varga László s.k.
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma
elnök

Levelünkre a következő válasz érkezett 2011. december 20-án Sejmén Zsolt titkárságvezetőjétől:

Tisztelt Elnök Úr!

Miniszterelnök-helyettes Úr köszöni a tájékoztatást.

Kérésére jelzem, hogy természetesen mindent megtesz a családokért és az egyházi intézményekben dolgozó, közfeladatot ellátó emberekért.

Miniszterelnök-helyettes Úr nevében is tisztelettel köszöntöm:

Kókai Mária
titkárságvezető

Lásd még: Szakszervezetek.hu

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és