Keresés
Close this search box.

Levélváltás Semjén Zsolttal

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjáról

2011. december 19-én a következő levelet küldtük dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek:

Dr. Semjén Zsolt úrnak,
a Magyar Köztársaság miniszterelnök-helyettese

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 2011. december 16-án konzultációt folytatott a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról. A kompenzáció célja az, hogy ne legyen olyan keresetsáv, amely a 2012. évre elfogadott adóváltozások miatt az érintett munkavállalóknál nettókereset-csökkenést eredményez.
A kormányzati szándékkal az OKÉT munkavállalói oldala egyetért. Ugyanakkor megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a versenyszféra számára hasonló célt szolgáló elvárt béremelés mértékéről szóló – a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2011. december 12-ei konzultációján megismert – rendelettervezethez képest az OKÉT-on tárgyalt rendelettervezet két ponton is súlyosan diszkriminálja a költségvetési szerveknél és az érintett egyházi intézményeknél foglalkoztatottakat.

1. A béremelés elvárt mértékéről szóló kormányrendelet az érintett munkavállalók bérének emeléséről szól, azaz megnöveli az érintett munkavállalók alapilletményét, ezzel adott esetben növekszik az alapbérből, alapilletményből számolt egyéb keresetelem is. A költségvetési szervekre és egyházi intézményekre vonatkozó kormányrendelet a szükséges kompenzációt önálló kereset-kiegészítésként határozza meg, így az alapilletmény nem nő. A munkavállalói oldal képviselői a közszolgálati illetmények negyedik éve tartó befagyasztását elfogadhatatlannak tartják.

2. A versenyszférára vonatkozó elvárt béremelésről szóló kormányrendelet-tervezet a béremelés szempontjából – megítélésünk szerint helyesen – figyelmen kívül hagyja a gyermekkedvezményből fakadó esetleges nettókereset-emelkedést és a bruttó bér mértékében sávosan határozza meg a szükséges béremelést. A költségvetési szervekre és az egyházak érintett intézményeire vonatkozó kormányrendelet-tervezet a keresetsávok tekintetében szintén meghatározza a minimális kompenzációt, de az esetleges gyermekkedvezmény nettókereset-növelő hatását a kiszámításakor figyelembe kell venni. Megítélésünk szerint ez nincs összhangban a kormány szándékaival, a többször is deklarált családbarát jelleggel. Az Ön által vezetett Keresztény Demokrata Néppárt kiemelt társadalompolitikai céljai közé sorolja az ország demográfiai helyzetének megváltoztatását, a gyermeket vállaló családok adórendszeren keresztüli támogatását. A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja a kormányrendelet-tervezet szerint ezt a célt nem fogja tudni teljesíteni.

Az OKÉT munkavállalói oldalát alkotó szakszervezetek és az általuk képviselt munkavállalók nevében tisztelettel kérjük Önt, hogy azon a kormányülésen, amelyen a kompenzációról szóló kormányrendeletet tárgyalják, tegyen meg mindent a KDNP és a kormány politikai céljaival ellentétes, az érintett munkavállalókat diszkrimináló helyzet megszüntetéséért.

Budapest, 2011. december 19.

Tisztelettel:

Fehér József s.k.
OKÉT munkavállalói oldal
ügyvivő

Varga László s.k.
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma
elnök

Levelünkre a következő válasz érkezett 2011. december 20-án Sejmén Zsolt titkárságvezetőjétől:

Tisztelt Elnök Úr!

Miniszterelnök-helyettes Úr köszöni a tájékoztatást.

Kérésére jelzem, hogy természetesen mindent megtesz a családokért és az egyházi intézményekben dolgozó, közfeladatot ellátó emberekért.

Miniszterelnök-helyettes Úr nevében is tisztelettel köszöntöm:

Kókai Mária
titkárságvezető

Lásd még: Szakszervezetek.hu

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az

Zöld átmenet a közszférában

  Új, tematikus projektet indít a SZEF, amelynek célja a klímaváltozás és annak környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak megértése, kezelése. A nemzetközi és hazai szakszervezeti mozgalom a dolgozók érdekében igyekszik