20 éves lett a SZEF

2010. június 8-án tartotta a SZEF megalakulásának 20. évfordulójára rendezett ünnepi ülését…

2010. június 8-án a Hotel Benczúr Budapest termében tartotta a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma megalakulásának 20. évfordulójára rendezett ünnepi ülését, amelyre a jelenlegiek mellett meghívást kapott valamennyi alapító tag, valamint a nagyobb munkavállalói és munkaadói szervezetek vezetői, a kormány részéről az elmúlt években szociális párbeszédben részt vevők és az Európai Szakszervezeti Szövetség.

Az emlékező ünnepséget Varga László, a SZEF jelenlegi elnöke nyitotta, s köszöntötte a szép számban megjelenteket.
Ezután Lukács Sándor színművész – aki a színészszakszervezet tagja – Váci Mihály Ezt! Itt! Most! című csodálatos versét szavalta el, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendékeinek fuvolán, valamint csellón előadott játéka örvendeztette meg az egybegyűltek.

Kép
Az ünnepi műsor zárásaként a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete kőbányai iskolájának vegyes énekkara lépett fel, amely egy vidám, majd egy lírai hangvételű dallal csalt mosolyt a résztvevők arcára.

Dr. Szabó Endre, aki az alapítástól kezdve egészen 2007-ig töltötte be a SZEF elnöki posztját, ünnepi visszaemlékezésében beszélt a SZEF megalapításának körülményeiről, amelyet a szakszervezeti mozgalom egésze szempontjából is példaértékű lépésnek nevezett. Mint mondta: az alapításkor rangos követelményként fogalmazódott meg az összefogás, az együttműködés, amit nem csak a névválasztás, hanem a SZEF következetesen folytatott gyakorlata is igazol, s ezeket az értékeket a SZEF mindvégig szem előtt tartotta, ennek megfelelő magatartást tanúsított az érdekegyeztetésben, különösképpen a közszolgálati fórumokon.
A szakszervezeti berkekben máig köztiszteletben álló régi elnök számba vette az alapítás óta eltelt két évtized sikereit és örömeit, de nem feledkezett meg szót ejteni a kudarcokról és nehézségekről sem. Beszédében külön kiemelte azon szakszervezeti „harcostársakat”, aki „sajnos már a felsőbb régióból szolidárisak velünk”, valamint azokat, akik az alapítás óta kitartottak a SZEF mellett.
(Dr. Szabó Endre beszéde teljes terjedelmében az alábbi linken olvasható: http://www.szef.hu/hirek/szaboe-koszonto-szef20)

Kép

Az Európai Szakszervezeti Szövetség nevében Jozef Niemiec, az ETUC régiós titkára – aki John Monks ETUC-főtitkár megbízásából vett részt az ünnepségen – köszöntötte az ünnepi ülést kiemelve, hogy a szakszervezetek milyen nagy szerepet játszottak a magyarországi demokrácia felépítésében, s hogy a független szakszervezetek nélkülözhetetlenek az olyan társadalmak számára, melyek a szolidaritás és a demokrácia elvén alapulnak. Mint fogalmazott: az ESZSZ-család tagjának lenni jogokat és kötelességet is jelent a konföderációk számára, ezért. Minden magyar tagszervezetüktől elvárják, hogy respektálják egymást, működjenek együtt.
(Jozef Niemiec beszéde teljes terjedelmében az alábbi linken olvasható: http://www.szef.hu/hirek/etuc-koszonto-szef20)

Az országos szakszervezeti konföderációk nevében pedig dr. Kuti László, az ÉSZT elnöke mondott köszöntőt.

A köszöntők után Varga László elnök valamennyi alapító tagnak átadta a SZEF 20 éves jubileumára készült, ezüstözött, névre szóló emlékérmet, valamint egy olyan CD-t, amely az alapító dokumentumokat, a SZEF történek legfontosabb eseményeit és az alapítókkal készült rövid visszaemlékező beszélgetéseket tartalmazza.

Kép

Majd a jubileumi ünnepség méltó zárásaként Varga László elnök, dr. Bárdos Judit, Galló Istvánné, Fehér József és Lázár András alelnökök a SZEF valamennyi tagszervezetének vezetője nevében átadták Dr. Szabó Endrének a Szövetségi Tanács által alapított „praesidens emeritus” (szolgálatából dicsőséggel elbocsátott elnök) kitüntető címet, mivel – ahogyan a díszoklevélen szerepel – „a magas követelményeknek kiemelkedő tevékenységével megfelelvén kiérdemelte” azt.

Kép

A megtisztelő címet csak olyan személy kaphatja, aki minimum két cikluson át a SZEF választott elnöke volt, s aktív szakszervezeti pályafutását befejezte. Dr. Szabó Endre rövid beszédben köszönte meg a címet és a SZEF-ben eltöltött években és azután kapott tiszteletet és megbecsülést.

Az ünnepi ülést záró fogadáson pohárköszöntőt mondott Kiss Péter volt társadalompolitikai miniszter, aki kiemelte a SZEF vezető tisztségviselőinek kemény, de következetes tárgyalókészségét és konszenzuskereső képességét, amelyet a mindenkori kormánnyal szemben tanúsítottak.

A rendezvényen készült képek az alábbi linken tekinthetők meg: http://www.szef.hu/bemutatkozunk/keptar/kepek/13

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A SZEF Oktatási programja

KURZUSOK CÉLCSOPORT KOMPETENCIA KIMENET Alapszint Bizalmik és bizalmi jelöltek Érdeklődjön a közösségi érdekérvényesítés iránt Segítőkész Jó szervezőkészség Következetes Szakmájában elismert Csapatjátékos Képes legyen a saját közösségét megszervezni és demokratikusan működtetni. Ismerje