Tovább tart a vita a korkedvezményes nyugdíjról

Összefoglaló az Országos Érdekegyeztető Tanács 2010. május 7-i üléséről

Összefoglaló az Országos Érdekegyeztető Tanács 2010. május 7-i üléséről

Az Országos Érdekegyeztető Tanács 2010. május 7-i ülésén „a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat közvetítőinek/döntőbíráinak 2010-2015. közötti időszakra történő megválasztására” vonatkozó javaslatról tárgyaltak az oldalak.

Napirend előtt:
1)

A leköszönő kormány nevében Kiss Péter társadalompolitikai miniszter búcsúzott a munkavállalói és munkáltatói szervezetektől, felelevenítve az elmúlt nyolc év eredményeit. Ezek között említette az OÉT-törvény elfogadását, valamint, hogy minden évben sikeresen zárultak a bérmegállapodások. Az Országos Érdekegyeztető Tanácsot a párbeszéd és a nemzeti együttműködés kultúrája terjesztőjének nevezte, s külön köszönetet mondott az oldalaknak az elmúlt évek eredményes együttműködéséért.

A szakszervezeti oldal nevében Kuti László, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke és a munkavállalói oldal soros elnöke tolmácsolta az oldal köszönetét azért, hogy az elmúlt időszakban nem csupán párbeszéd folyt az OÉT ülésein, hanem a kormányok valóban tárgyaltak a felekkel. Kiemelte a sikeres kompromisszumkötéseket, amelyek az OÉT-en születtek, s emlékeztetett arra, hogy létrehozásakor éppen ezzel a céllal hozták létre az intézményt.

Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára a munkáltatói oldal nevében úgy látta, hogy az elmúlt nyolc évet nem lehet egy homogén egészként kezelni, mivel több, jobb-rosszabb időszak váltotta egymást, és sokszor voltak a kormányzati politikához alkalmazkodásra kényszerítve a szervezetek. Kudarcként említette, hogy nem sikerült rendezni a sztrájktörvény vitás kérdéseit, ezen kívül az adó- és járuléktörvényekkel kapcsolatban is számos problémás pont maradt. Emellett sikernek tartja, hogy a sokszor kemény viták ellenére is minden évben sikerült megállapodniuk az oldalaknak a minimálbérről, valamint az országos bérajánlás mértékéről, valamint elfogadásra került az OÉT-törvény.

2)

A munkavállalói oldal nevében Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke nehezményezte, hogy nem sikerült megállapodni a korkedvezményes nyugdíj törvényi szabályozásával kapcsolatban. A kormány által április végén az oldalak számára megküldött koncepciótervezetet az oldal tárgyalásra alkalmatlannak tartja, ezért azt kérik, hogy hosszabbítsák meg a jelenlegi törvény hatályát egy évvel, amíg meg nem születik és elfogadásra nem kerül a végleges normaszöveg. Az oldalszóvivő emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi törvény csak az év végéig rendezi a nyugdíjba vonulás szabályait, s a szakszervezetek már korábban is javasolták, hogy a kormány ideiglenesen hosszabbítsa meg egy évvel annak hatályát, hogy legyen idő az új szabályozás megalkotására és elfogadására. Akkor a kormány ezt visszautasította, de ígéretet tett arra, hogy 2010. március 31-ig leteszi az oldalak elé az új törvényre vonatkozó koncepcióját.

Herczog László szociális és munkaügyi miniszter válaszában elmondta: a kormány koncepcióját szakértőkkel való konzultációk és az oldalak véleményének meghallgatása után alkották meg. Azt tanácsolta a szakszervezeteknek, hogy a jövőben is tartsák napirenden a kérdést, és már az újonnan felálló kormánnyal kezdjék meg a szakértői egyeztetéseket.

Csizmár Gábor, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára hozzátette: az eredeti, március végi határidőt a tárcák közötti egyeztetés elhúzódása miatt nem tudták tartani, ezért csak április végén tudták eljuttatni az oldalakhoz a tervezetüket.

3)

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke volt a szóvivője annak a napirend előtt hozzászólásnak, amely az államigazgatásban dolgozók sztrájkjogának rendezésére hívta fel a kormány figyelmét.

A kormány nevében dr. Gulyás Kálmán szakállamtitkár tájékoztatta a szakszervezeti oldalt, hogy ugyan a konkrét eset már megoldódott, de igyekeznek mielőbb rendezni a problémát.

4)

Az utolsó napirend előtti hozzászólásban a munkavállalói oldal konföderációinak kérdését tolmácsolva Borsik János arra hívta fel a kormány figyelmét, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény módosítása után az állami gazdasági társaságokban foglalkoztatott munkavállalók kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek. A törvény módosítására az indokolatlanul nagy végkielégítéseket felvevő távozó vezetők miatt volt szükség, azonban ezt kiterjesztették valamennyi munkavállalóra is – ezáltal kvázi közszolgáknak tekintve őket. A szakszervezetek elfogadhatatlannak és alkotmányellenesnek tartja ezt a kiterjesztést.

Herczog László miniszter elmondása szerint a Ktv. és a Kjt. is ismeri ezt a megoldást, a jogalkotók ezért ültették azt át a köztulajdonban álló cégek munkavállalóira is.

Napirend szerint:

A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat közvetítőinek/döntőbíráinak 2010-2015. közötti időszakra történő megválasztására vonatkozó javaslatot a pályázatokat elbíráló bizottság elnöke ismertette az oldalakkal.

A javaslatot valamennyi oldal változatlanul elfogadta.

Napirend után:

Dávid Ferenc bejelentette, hogy Panykó Antal, az OÉT munkaadói oldalának eddigi titkára nyugdíjba vonul, s helyét Varga Péter fogja átvenni. A munkáltatói oldal megköszönte Panykó Antal sokéves munkáját.

Az ülés végén a leköszönő kormány tagjaiként Herczog László és Csizmár Gábor búcsúzott az oldalaktól.

Csizmár Gábor tájékoztatta a feleket arról, hogy elküldtek a részükre egy listát, amely a nyitott ügyeket tartalmazza. Ez is részét fogja képezni a Szociális és Munkaügyi Minisztérium átadás-átvételi jegyzőkönyvének, ezért kéri a munkáltatói és a munkavállalói szervezeteket, hogy amennyiben hiányosnak érzik a felsorolást, kiegészítve juttassák azt vissza a tárcának.

Budapest, 2010. május 7.

Összeállította: Antal Dóra sajtótitkár

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és