Keresés
Close this search box.

A szakszervezetek nyitottak a közszolgálat bér- és juttatási rendszerének átalakítására

A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (KSZSZ) és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) nyilatkozata a köztisztviselői cafetéria juttatásról

A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (KSZSZ) és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) nyilatkozata a köztisztviselői cafetéria juttatásról

Az elmúlt napokban a köztisztviselők béren kívüli (cafetéria) juttatásának szabályozásával kapcsolatban pontatlan, a közvélemény megtévesztésére alkalmas – részben hangulatkeltő – híradásokat, esetenként politikai megnyilatkozásokat közöltek a médiumok. Mindezek miatt a KSZSZ és az MKKSZ szükségesnek tartja, hogy ezen juttatásról – a köztisztviselők elmúlt években bekövetkezett reáljövedelmének drasztikus csökkentése, a munkaterhek rendkívüli növekedése tükrében – tárgyilagos tájékoztatást adjon.

2006 és 2009 közötti időszakban – részben a konvergencia program, illetve a világgazdasági válság hatására – a 115 ezer fős köztisztviselői létszámot több mint 10 %-kal csökkentette a Kormány. Elbocsátottak mintegy 13 ezer munkavállalót, ebből közel 10 ezer főt a központi közigazgatásból, a minisztériumoktól és a területi állami közigazgatási szervektől.

Az ügyintézéssel, a közigazgatás működésével összefüggésben jelentősen változtak (szigorodtak) a jogszabályi előírások. Csökkentek a határidők, a válság következtében jelentős számban emelkedtek a lakossági és vállalkozói „megrendelések”, ugrásszerűen növekedtek az állami működéssel kapcsolatban a gazdálkodó szervezetek és az állampolgárok igényei. Mindez korábban soha nem tapasztalt mértékben növelte a hivatali szervezetekben dolgozók munkaterheit. A közigazgatásban ma általánosan jellemző a heti 50-55 órás munkahét, mindez úgy, hogy „a köztisztviselőt túlmunkáért díjazás nem illeti meg”.

A köztisztviselői illetményalapot az Országgyűlés az elémúlt négy év során háromszor befagyasztotta. A reálkereset csökkenése az elmúlt három évben meghaladta a – 15 %-ot, 2009. végére a 2002. évi szintre zuhant. Megvonták a 13. havi bért, a megkötött szerződéseket megsértve nem fizették ki a teljesítmény értékelés alapján megállapított díjazásokat.

Az elmúl három évben – a munkavállalók növekvő terhelése mellett – évente több mint 100 milliárd forinttal csökkentek a közigazgatás személyi kiadásai, összességében közel 400 milliárd forint forráskivonás történt ebből az ágazatból.

2010. január 1-jétől jelentősen változtak a béren kívüli (cafetéria) juttatások adóterhei, emiatt szükség volt a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vonatkozó szabályainak módosítására. Az Országgyűlés döntött arról, hogy a köztisztviselők béren kívüli juttatásának korábbi rendszerét megváltoztatva cafetéria juttatást vezet be, amelynek az (adózási kötelezettséget is tartalmazó) bruttó összegét 193.250 Ft és 966.500 Ft között lehet helyben megállapítani. E juttatás nettó értékének nagyságrendje – a közigazgatási szervek döntő többségénél – megegyezik, vagy kevesebb a korábbi összes béren kívüli juttatás értékével, tehát az adófizetők számára ez többlet terhelést nem jelent. Az adható juttatások mértékének eltérése az egyes szervezetek korábbi és jelenlegi költségvetési helyzetéből, bérmegtakarítási lehetőségéből és létszámhelyzetéből adódik. Érdekvédelmi szempontból kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a cafetéria juttatások beosztástól, besorolástól függetlenül egyforma összegben illetik meg a munkavállalókat. Ezek a szabályok érvényesek az állami vezetők és a polgármesterek juttatására is.

Az Országos Érdekegyeztető Tanácsban (OÉT) a vállalkozók, a munkáltatók, a Kormány és a munkavállalók képviselői abban állapodtak meg, hogy „2010-ben a reálkeresetek egyetlen ágazatban és dolgozónál ne csökkenjenek”. Sajnálatos módon – a jelenlegi bérezési helyzetben, „a mesés juttatások” ellenére – a közigazgatásban ez várhatóan nem teljesíthető. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban (OKÉT) a Kormány nem fogadta el a szakszervezetek bérigényét, ezért a közszolgálat egészében feszültségek jellemzik a keresetalakulást. Ezért különösen felelőtlenek azok a megnyilatkozások, amelyek a különböző ágazatokban, és munkahelyeken dolgozók juttatásait – a felelősséget, a munkaterhelést és, az egyéb bérezési feltételeket figyelmen kívül hagyva – hasonlítja össze, és így gerjeszt (sugall) bűnbak kereső ellentmondásokat.

A köztisztviselői kar számára – az egyéni eskütétel alapján is – törvényi követelmény a mindenkori kormányhoz, az önkormányzathoz való lojalitás. Tehát a köztisztviselők nem egy kormányt (önkormányzatot), hanem az országot, az állampolgárokat szolgálják. Súlyos szakmai és politikai felelősség terheli mindazokat, akik az elmúlt években túlpolitizálták a közigazgatást, a politikai zsákmányrendszer részévé degradálták a közigazgatási vezetői állások jelentős részét, lejárató kampányt rendeztek a médiákban a köztisztviselők ellen. Ennek közéleti romboló hatása kiszámíthatatlan. 2010-ben kiemelten nehéz év vár a közhivatalok munkavállalóira. A megnövekedett válságkezelési feladatok, a hatalmas mennyiségű rutinmunka, (évi 29 millió ügy) intézése mellett ezen ágazatban dolgozókra vár az országgyűlési és az önkormányzati választások szakszerű és törvényes lebonyolítása, és a 2011. első félévi Európai Uniós Elnökségre való felkészülés soha nem látott feladattömege.

Valamennyiünk érdeke, hogy – a gazdaság versenyképességet is jelentősen befolyásoló – államszervezet hatékonyan működjön, az ott dolgozó szakemberek számára bármilyen kormányváltás ne jelentsen egzisztenciális bizonytalanságot, vagy „politikai alkalmazkodási” kényszert.

A KSZSZ és az MKKSZ ezúton is felkéri az érintett közéleti szereplőket, a médiumok vezetőit és munkatársait, hogy pártatlan – az előzményeket és az összefüggéseket is bemutató – szakszerű nyilatkozatokkal, közlésekkel tájékoztassák a nyilvánosságot. Nyitottak vagyunk a közszolgálat teljes személyi állományát érintő bér és juttatási rendszer átfogó – az ellentmondások és az indokolatlan különbségek megszüntetését célzó – átalakítására.

Budapest, 2010. január 12.

Fehér József, MKKSZ főtitkár és Dr. Agg Géza, KSZSZ elnök

Korábbi, ehhez kapcsolódó hírünk:
Az önkormányzatok kétharmada megszünteti a cafetériát, 2009. január 11.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Megemlékeztünk Somogyi Béláról

2024. február 16-án újból megemlékeztünk a becstelenül meggyilkolt Somogyi Béláról és Bacsó Béláról. Idén először 3 helyszínen, köztük egy városi sétával egybekötve igyekeztünk minél többet megtudni a korról és Józsefváros