A Magyar Televízió Sztrájkbizottságának követelései

Veszélyben a közszolgálati televíziózás, sérülnek a nézők érdekei!

A tulajdonosi jogokat gyakorló kuratórium, politikai megosztottsága miatt, csaknem két éve nem képes meghozni az MTV működéséhez szükséges döntéseket, nem választ elnököt, nem teremti meg a működéshez szükséges költségvetési fedezetet.

Valódi közszolgálati koncepció nélkül az MTV ki van szolgáltatva a politika rövid távú érdekeinek. Az országgyűlés által elfogadott költségvetés a médiatörvénnyel és annak szellemével ellentétesen ellehetetleníti az MTV működését. A működőképtelenséggel fenyegető helyzet komoly aggodalommal tölti el a televízió dolgozóit és érdekképviseleti szervezeteiket az MTV közszolgálati kötelezettségének teljesítését illetően.

A menedzsment által kényszerűen elkészített és ismertté vált intézkedési terv semmibe veszi a nézők jogos igényeit a médiatörvényben megfogalmazott előírásokat és durván sérti a dolgozók gazdasági és szociális érdekeit.

Felhívjuk a menedzsmentet, a tulajdonost képviselő Kuratóriumot, az Országgyűlést és a kormányt, hogy a szabad nyilvánosság lehetőségének biztosítása, a közszolgálati televíziózás feltételeinek megteremtése érdekében közösen keressenek megoldást a Magyar Televízió, mint alkotmányos alapintézmény működésének helyreállítására. Biztosítsanak olyan pénzügyi hátteret, amely alapján joggal elvárható színvonalú műsorszolgáltatást képes nyújtani, és amely a dolgukat eddig is becsülettel ellátó munkavállalók munkahelyének megőrzését, és a tisztességgel elvégzett munka után járó jövedelem értékének szinten tartását lehetővé teszi.

Mindannyiunknak, tehát az állampolgároknak és a politika szereplőinek is, közös érdekünk, a demokrácia egyik alapintézményének, a XXI. századi, európai színvonalú, kiegyensúlyozott és működésében is független közszolgálati televíziónak a fenntartása.

Hangsúlyozzuk: a médiatörvény előírja a törvényhozásnak a versenyképes közszolgálati média finanszírozását, a kormány pedig már ötödik éve nem hajtja végre saját határozatát (2004. július 19.) melyben feladatként szabja meg a Magyar Televízió normatív finanszírozási rendszerének kidolgozását! Ha csak e két jogszabálynak megfelelnének, lényegesen csökkentenék az MTV gondjait. Ezzel összefüggésben támogatjuk új székházunk bérleti szerződésének felülvizsgálatát.

A Magyar Televízió vezetésétől követeljük:

  • Az átgondolatlan és koncepció nélküli létszámleépítések azonnali leállítását.
  • A regionális stúdiók felszámolási folyamatának azonnali leállítását.
  • Készüljön a Médiatörvény kötelezettségeit is maradéktalanul betartó műsorterv, ehhez igazodó létszám-gazdálkodási és bérgazdálkodási terv – és ezt a vezetés fogadtassa el a dolgozói érdekképviseletekkel!
  • Készítsen a valódi teljesítményeket tükröző bérstruktúrát, számolja fel a teljesítményekkel nem alátámasztott kirívó különbségeket.
  • Biztosítson legalább az OÉT által jóváhagyott mértékű béremelést minden dolgozó számára, illetve biztosítsa a munkajövedelmek értékének legalább szinten tartását!

Budapest, 2009. december 7.

A Magyar Televízió Sztrájkbizottsága

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és