A Magyar Televízió Sztrájkbizottságának követelései

Veszélyben a közszolgálati televíziózás, sérülnek a nézők érdekei!

A tulajdonosi jogokat gyakorló kuratórium, politikai megosztottsága miatt, csaknem két éve nem képes meghozni az MTV működéséhez szükséges döntéseket, nem választ elnököt, nem teremti meg a működéshez szükséges költségvetési fedezetet.

Valódi közszolgálati koncepció nélkül az MTV ki van szolgáltatva a politika rövid távú érdekeinek. Az országgyűlés által elfogadott költségvetés a médiatörvénnyel és annak szellemével ellentétesen ellehetetleníti az MTV működését. A működőképtelenséggel fenyegető helyzet komoly aggodalommal tölti el a televízió dolgozóit és érdekképviseleti szervezeteiket az MTV közszolgálati kötelezettségének teljesítését illetően.

A menedzsment által kényszerűen elkészített és ismertté vált intézkedési terv semmibe veszi a nézők jogos igényeit a médiatörvényben megfogalmazott előírásokat és durván sérti a dolgozók gazdasági és szociális érdekeit.

Felhívjuk a menedzsmentet, a tulajdonost képviselő Kuratóriumot, az Országgyűlést és a kormányt, hogy a szabad nyilvánosság lehetőségének biztosítása, a közszolgálati televíziózás feltételeinek megteremtése érdekében közösen keressenek megoldást a Magyar Televízió, mint alkotmányos alapintézmény működésének helyreállítására. Biztosítsanak olyan pénzügyi hátteret, amely alapján joggal elvárható színvonalú műsorszolgáltatást képes nyújtani, és amely a dolgukat eddig is becsülettel ellátó munkavállalók munkahelyének megőrzését, és a tisztességgel elvégzett munka után járó jövedelem értékének szinten tartását lehetővé teszi.

Mindannyiunknak, tehát az állampolgároknak és a politika szereplőinek is, közös érdekünk, a demokrácia egyik alapintézményének, a XXI. századi, európai színvonalú, kiegyensúlyozott és működésében is független közszolgálati televíziónak a fenntartása.

Hangsúlyozzuk: a médiatörvény előírja a törvényhozásnak a versenyképes közszolgálati média finanszírozását, a kormány pedig már ötödik éve nem hajtja végre saját határozatát (2004. július 19.) melyben feladatként szabja meg a Magyar Televízió normatív finanszírozási rendszerének kidolgozását! Ha csak e két jogszabálynak megfelelnének, lényegesen csökkentenék az MTV gondjait. Ezzel összefüggésben támogatjuk új székházunk bérleti szerződésének felülvizsgálatát.

A Magyar Televízió vezetésétől követeljük:

  • Az átgondolatlan és koncepció nélküli létszámleépítések azonnali leállítását.
  • A regionális stúdiók felszámolási folyamatának azonnali leállítását.
  • Készüljön a Médiatörvény kötelezettségeit is maradéktalanul betartó műsorterv, ehhez igazodó létszám-gazdálkodási és bérgazdálkodási terv – és ezt a vezetés fogadtassa el a dolgozói érdekképviseletekkel!
  • Készítsen a valódi teljesítményeket tükröző bérstruktúrát, számolja fel a teljesítményekkel nem alátámasztott kirívó különbségeket.
  • Biztosítson legalább az OÉT által jóváhagyott mértékű béremelést minden dolgozó számára, illetve biztosítsa a munkajövedelmek értékének legalább szinten tartását!

Budapest, 2009. december 7.

A Magyar Televízió Sztrájkbizottsága

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Összefoglaló az online képzéssorozatunkról

Egy szakszervezeti tag gondolatai a fél éves képzéssorozatunkról Tavaly állapodtunk meg a Szakszervezetek Együttműködési Fórumával (SZEF) egy közös projektben, amely keretében 2022. első felében hat hétfő estét töltöttünk szakszervezeti tagokkal

Előny is lehet a digitalizáció a munkaerőpiacon?

Az európai szociális partnerek 2020 júniusában kötötték meg a Digitalizációról szóló európai autonóm keretmegállapodást. Az európai szintű megállapodás tagállami szintű érvényesülését a nemzeti szintű szociális partnereknek kell biztosítaniuk, a tagállami

Kedves választ kaptunk a TIM-ből

Mint az ismert, a SZEF levélben fordult a Miniszterelnökhöz, hogy támogassa az európai minimálbér irányelv-tervezet megvalósulását. Annak ellenére, hogy Magyarország tartózkodott a szavazás során, a tervezet elfogadásra került, amit szervezetünk