SZEF-A/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SZEF-HEZ TARTOZÓ ÁGAZATI SZAKSZERVEZETEK

MUNKAHELYI SZERVEZETEI (ALAPSZERVEZETEI) SZÁMÁRA

Pályázat kódja: SZEF-A/2.

Pályázat elnevezése: „Együtt a munkahelyi és a megyei (a területi, az ágazati) szervezet erősítéséért”.

Pályázati követelmény: a pályázaton egy megyében vagy egy ágazati szakszervezet területén legalább 3 munkahelyi szervezet [(alapszervezet), (továbbiakban: közös pályázók)] együttesen vállalják, hogy a közös pályázók taglétszámát minimum 40 fő aktív munkavállaló új taggal növelik, és azt – a taglétszám növekedés igazolásától számított – legalább 12 hónapig megtartják.

A taglétszám növekedés igazolásának módját és az igazolás alapjául szolgáló dokumentumot a pályázatban kell megjelölni (pl. a Magyar Államkincstár által küldött lista a tagdíjlevonásról vagy más, a pályázók által teljes bizonyító erejű okiratnak minősített dokumentum).

A pályázat nyílt.

A pályázat benyújtható: 2012. november 05-étől folyamatosan 2013. október 31-ig.

A benyújtott pályázatok értékelése, és a pályázatok értesítése: a pályázat benyújtását követő 15 napon belül.

A pályázat megvalósításának időszaka: a minimum 40 fő aktív munkavállaló új taggal történő növekedés igazolását követő hónap első napjától számított 12 naptári hónap.

Pályázati díj: minimum 40 fő aktív munkavállaló új taggal történő növekedés esetén 750 ezer forint és minden további 10 fős taglétszám növekedés után 50 ezer forint, de maximum 900 ezer forint.
A közös pályázatot koordináló megyei vagy ágazati képviselő számára – a pályázat eredményes teljesítése esetén – nettó 60 ezer forint.

A pályázati díjat kizárólag a szakszervezet (a SZEF, az ágazati szakszervezet, az alapszervezet) népszerűsítését, ismertségét segítő, támogató célra (rendezvényre, eseményre) lehet elkölteni. A közös pályázóknak a pályázatban meg kell jelölniük, hogy konkrétan milyen célra kívánják felhasználni az elnyert összeget. A TpB a pályázat elfogadásáról szóló visszaigazolásában a pályázati díj tervezett felhasználásának jóváhagyásáról is értesíti a közös pályázókat.

Előfinanszírozás: legalább 15 fős növekedés elérését követően – igénylés alapján leghamarabb a pályázat megvalósítása időszakának hatodik hónapjában – maximum 100 ezer forint.

Előfinanszírozási igény esetén a közös pályázóknak meg kell jelölniük, hogy mely bankszámlára engedélyezik a SZEF részéről történő inkasszó benyújtását arra az esetre, ha a pályázat – a TpB által elfogadott és visszaigazolt tartalommal és határidőre – nem valósul meg.

Amennyiben a közös pályázók nem tudnak megjelölni inkasszó fogadására alkalmas bankszámlát, – előfinanszírozási igényük esetén – más garanciát kell megjelölniük, amelynek elfogadásáról a TpB dönt.

A pályázat értékelése és a pályázati díj teljes összegének kifizetése: a pályázat megvalósítása időszakának lejártát követő hónap 30. napjáig.

Budapest, 2012.10.02.

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

Ügyvivő Testülete

Kitöltendő és beadandó pályázati adatlap: A/2 Adatlap

A pályázati felhívás a csatolmányból letölthető.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Összefoglaló az online képzéssorozatunkról

Egy szakszervezeti tag gondolatai a fél éves képzéssorozatunkról Tavaly állapodtunk meg a Szakszervezetek Együttműködési Fórumával (SZEF) egy közös projektben, amely keretében 2022. első felében hat hétfő estét töltöttünk szakszervezeti tagokkal

Előny is lehet a digitalizáció a munkaerőpiacon?

Az európai szociális partnerek 2020 júniusában kötötték meg a Digitalizációról szóló európai autonóm keretmegállapodást. Az európai szintű megállapodás tagállami szintű érvényesülését a nemzeti szintű szociális partnereknek kell biztosítaniuk, a tagállami

Kedves választ kaptunk a TIM-ből

Mint az ismert, a SZEF levélben fordult a Miniszterelnökhöz, hogy támogassa az európai minimálbér irányelv-tervezet megvalósulását. Annak ellenére, hogy Magyarország tartózkodott a szavazás során, a tervezet elfogadásra került, amit szervezetünk