Keresés
Close this search box.

A legfontosabb a foglalkoztatás biztonsága

A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának
ÁLLÁSFOGLALÁSA

A jelenlegi világméretû gazdasági válság kedvezõtlen hatásainak csökkentése érdekében valamennyi ország megszorító lépésekre kényszerül. A Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma (SZEF) szerint ez alól Magyarország sem kivétel. Azonban sajnálattal látja, hogy a válságkezelõ intézkedésekrõl folytatott konzultációk után, a szakszervezeti erõfeszítések ellenére sem változtak érdemben a kormány eredeti, a munkavállalókat, a közszférát, a nyugdíjasokat, a családokat sújtó elképzelései.
A SZEF számára jelen formájában elfogadhatatlan a megszorító csomag. Egyes elemei mindenképpen módosításra szorulnak azért, hogy el tudják érni a társadalom, a SZEF által képviselt munkavállalók számára még elviselhetõ határt.
Az alábbi pontokban azokat az alapelveket foglaltuk össze, amelyek mindenképpen része kell legyenek a kormány válságkezelõ programjának, és az erre alapozott törvényalkotásnak:

1) Abszolút prioritásnak tekintendõ alapelv, hogy a kormány elsõ számú feladata a foglalkoztatás általános növelése, illetve a közszolgálatok területén a jelenlegi foglalkoztatási szint megõrzése, a garanciákkal alátámasztott foglalkoztatási biztonság kiépítése. Ezt minden más megszorító intézkedésrõl történõ tárgyalás alapvetõ feltételének tekinti a SZEF. Az adó- és járulékrendszer változtatásának, a munkáltatók járulék-csökkentésének és egyéb támogatásának ezt a célt kell szolgálnia. Ahol ez nem valósul meg, legyen jogi eszköz annak részben vagy egészben történõ visszavételére.

2) Ki kell mondani, hogy az állami szerepvállalás csökkentése tévedés, az államnak meghatározott és nagyon fontos feladatai és funkciói vannak a társadalom mûködtetésében, ehhez pedig a jól mûködõ közszolgálatok nélkülözhetetlenek. Minden elengedhetetlen gazdasági lépést vagy szervezet-átalakítást ehhez kell viszonyítani.

3) A jelenlegi helyzetben a közszolgálati munkavállalókra háruló teher hármas: a konvergenciaprogram óta elviselt megszorítások, a létszámcsökkentés hatása még jelen van a rendszerben; minden a munkavállalókra és a magyar állampolgárokra rakódó teher érinti a közszolgákat is; illetve a speciális közszolgálati terhek: mint például a kereset-kiegészítés és a 13. havi illetmény megszüntetése. Ezek együttesen aránytalanul nagy terhet rónak a közszolgálati munkavállalókra. Csak az egyéni teherviselési képességet figyelembe vevõ, azzal arányban álló megszorítások viselhetõek el. A 13. havi illetmény eltörlését ezért nem tudjuk elfogadni. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a kormány vagy csak ideiglenesen függessze fel a juttatást, és a gazdasági gondok enyhülésével párhuzamosan állítsa vissza a jövõben, vagy dolgozzon ki a gazdaság teljesítõképességének növekedésével arányos premizálási rendszert.

4) A nyugdíjrendszer átalakítása, az indexálás változtatása és a korhatár emelés üteme elfogadhatatlan. A nõi munkavállalóknál a korhatár tekintetében fel kell vetni a korkedvezményes nyugdíj lehetõségét a SZEF által képviselt ágazatok egy jelentõs részében, így például a kisgyermek-gondozás vagy az egészségügyi és szociális ápolás területén.

5) Azokat az adóforintokat, amelyeket a társadalom biztosított a bankkonszolidáció során, most olyan formában kapja vissza a társadalom érintett része, hogy a bedõlõ lakáshiteleknél az állam, a bank és az adós hatékony együttmûködésével keressék meg azt a megoldást, amivel nem az utcára kerülnek az emberek, hanem akár bérlakássá alakítható az ingatlan.

6) A megszorítások nem vezethetnek el oda, hogy a közszolgálati rendszerek elemi mûködõképességét veszélyeztessék. Az egészségügy, a közgyûjtemények, közmûvelõdés vagy a közigazgatás egyes területein például már elértük ezt a határt, sõt bizonyos részterületeken már túl is léptük.

7) Az államháztartás szerkezetének rendszerszerû átalakítása szükséges, mely során nem csak a kiadások csökkentésével, hanem a bevételek növelésével is foglalkozni kell. A közteherviselés alkotmányos kötelezettsége minden állampolgárnak, ugyanakkor ma ezt méltánytalanul kevesen teljesítik. Úgy gondoljuk, hogy a személyi jövedelemadóból eredõ adóterhek csökkentése csak a ténylegesen adót fizetõk létszámának növelésével együtt érhetõ el.

8) Tárgyalás – nem sztrájk! A SZEF nem mindenáron, de a jelenlegi helyzetben kitart a tárgyalások folytatása mellett, mert ez a társadalom és az általunk képviselt munkavállalók többségének a valós érdeke. Amennyiben azonban nem látjuk egyértelmû jeleit annak, hogy a fenti pontokban megfogalmazottak szem elõtt tartására határozottan törekszik a kormány, akkor a jövõben nem zárjuk ki keményebb nyomásgyakorló eszközök alkalmazását sem.

Budapest, 2009. május 8.

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Megemlékeztünk Somogyi Béláról

2024. február 16-án újból megemlékeztünk a becstelenül meggyilkolt Somogyi Béláról és Bacsó Béláról. Idén először 3 helyszínen, köztük egy városi sétával egybekötve igyekeztünk minél többet megtudni a korról és Józsefváros