Széchenyi 2020

A SZEF az OKÉT mielőbbi összehívását kezdeményezi

A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának közleménye

A Szakszervezetek Együttmûködési Fórumának Ügyvivõ Testülete (SZEF ÜT) sajnálattal állapítja meg, hogy az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány tárgyalásainak eredményeirõl 2008. december 18-án aláírt "Összefoglaló" 2. pontjában megfogalmazottak nem teljesültek maradéktalanul. A közszolgálati alkalmazottak foglalkoztatási biztonságát erõsítõ intézkedéseket - annak ellenére, hogy az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) a jogállás-törvények módosítására vonatkozó elõterjesztéseket kellõ idõben megtárgyalta - a Kormány nem terjesztette be az Országgyûlés 2009. évi tavaszi ülésszakának kezdetére.

A SZEF ÜT ezt elfogadhatatlannak, a jelenlegi válsághelyzetben nélkülözhetetlen közmegegyezés kialakítását és egy esetleges társadalmi-gazdasági megállapodás létrehozását is veszélyeztetõ kormányzati magatartásnak tekinti.

Ezért a Szakszervezetek Együttmûködési Fórumának Ügyvivõ Testülete kezdeményezi az OKÉT sürgõs összehívását, és a kormányzati mulasztás miatt kialakult helyzet ott történõ tisztázását.

Budapest, 2009. március 4.

A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának Ügyvivő Testülete nevében:
Varga László
SZEF-elnök

 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: